AVEL & HÄLSA
 

AVELSPOLICY

FUCOSIDOS
HÖFTER & HD-INDEX
JUVERTUMÖRPROJEKTET
MENTALITET
ÖGON

Code Of Breeder's Ethics
Hanhundsetik
Jordbruksverkets föreskrifter
Juridiska frågor & svar
SKK's grundregler
 Springerklubbens avelspolicy

Förslag på nytt RAS 2016-2020
RAS-dokumentet 
JIS RAS-dokument
Reflektioner från våra RAS-konferenser
Standard för Engelsk Springer Spaniel
Statuter forskningsfond
Uppfödarstrategin

Avelsansvarig:
Lena Lindh-Carlsson
Länsvägen 10 Solhem
740 81 Grillby
0171-470525, 0736-169375
avel@springerklubben.org

 

Tyvärr så har SKK inte godkänt förslaget på nytt RAS 2016-2020.
Avelskommittén kommer under hösten att ta fram ett nytt förslag.

 
  
Nytt datum för avelskonferensen blir den 26/1-27/1 2019.    
Boka redan nu in den helgen i din kalender!
Mer information kommer.
 

Vad är Springerklubbens avelsansvarig för något?
I Springerklubben ingår en person som är avelsansvarig. Ambitionen är att ge service till våra uppfödare och att verka för sundhet och god utveckling av rasen Engelsk Springer Spaniel. Till avelsrådet är en kommitté bestående av 4 personer knutet. Avelskommittén försöker bevaka och tolka vad som händer inom vårt område.

Vad kan avelsansvarig göra för våra medlemmar?
Avelsansvarig skall kunna ge service till sina medlemmar avseende HD-statistik och kullstatistik kring val av täckhundar. Däremot anvisas inte hanhundar. För vissa sjukdomar finns bekämpningsprogram som vi är anslutna till, där särskilda regler gäller för att få registrera valpar. Information om detta samt SKK's policy i avelsfrågor, samt hur (i den mån det är kartlagt) olika defekter nedärvs vill vi också kunna förmedla. Har du en jaktspringer hänvisas du till JiS.