AVEL & HÄLSA
 

AVELSPOLICY

FUCOSIDOS
HÖFTER
JUVERTUMÖRPROJEKTET
MENTALITET
ÖGON

Code Of Breeder's Ethics
Hanhundsetik
Jordbruksverkets föreskrifter
Juridiska frågor & svar
SKK's grundregler
 Springerklubbens avelspolicy

Förslag på nytt RAS
RAS-dokumentet 
JIS RAS-dokument
Reflektioner från våra RAS-konferenser
Standard för Engelsk Springer Spaniel
Statuter forskningsfond
Uppfödarstrategin
 

Avelsansvarig:
Birgitta Pettersson
Lergärdsvägen 33
784 65 Borlänge
0243-63237
avel@springerklubben.org

 
 
Reviderad version av RAS 2016-2020
Läs här
Förslag på nytt RAS

Har ni synpunkter, har upptäckt något fel
eller vill att något ska läggas till?
Skicka ett mail till avel@springerklubben.org
Vi kommer att se över era åsikter och i samarbete
med styrelsen göra de ändringar som är relevanta.
Dokumentet kommer att ligga ute
för påseende till den 25/11-2017.
 

Sponsring av BPH
För att kunna göra en utvärdering och för att få en riktlinje för vår ras behövs i första hand att 200 hundar är BPH-beskrivna. Springerklubben sponsrar därför hundar som gör BPH, fram till att totalt 200 hundar är beskrivna, med halva anmälningsavgiften.
Läs mer här Sponsring av BPH

Vad är Springerklubbens avelsansvarig för något?
I Springerklubben ingår en person som är avelsansvarig. Ambitionen är att ge service till våra uppfödare och att verka för sundhet och god utveckling av rasen Engelsk Springer Spaniel. Till avelsrådet är en kommitté bestående av 4 personer knutet. Avelskommittén försöker bevaka och tolka vad som händer inom vårt område.

Vad kan avelsansvarig göra för våra medlemmar?
Avelsansvarig skall kunna ge service till sina medlemmar avseende HD-statistik och kullstatistik kring val av täckhundar. Däremot anvisas inte hanhundar. För vissa sjukdomar finns bekämpningsprogram som vi är anslutna till, där särskilda regler gäller för att få registrera valpar. Information om detta samt SKK's policy i avelsfrågor, samt hur (i den mån det är kartlagt) olika defekter nedärvs vill vi också kunna förmedla. Har du en jaktspringer hänvisas du till JiS.