Code of Breeder's Ethics

 • Endast funktionsmässigt sunda hundar ska användas i avel.
  Uppfödaren ska försäkra sig om att avelsdjuren
  har god mental och fysisk hälsa.
   

 • Var och en som väljer en hund till avel ska göra en bedömning
  om hunden är mentalt och fysiskt lämpad för avel.
   

 • Avel och utveckling av hundraser ska vara målinriktad,
  långsiktig och hållbar så att den inte resulterar i sjukdomar,
  dåligt temperament och bristande bruksegenskaper.
   

 • Avel ska bedrivas så att den genetiska variationen i rasen
  bevaras och helst ökas.
   

 • Så länge valpen är kvar hos uppfödaren ansvarar denne
  för att valpen har en miljö som gynnar den fysiska och
  mentala utvecklingen och garanterar en god socialisering.