Förenklad sammanställning procentuell fördelning enkätsvar MH

 

Antal svar 46 varav 7 med fler svarsalternativ (fler kryss per moment)  

 

Moment

Medelvärde

1

2

3

4

5

1a.Kontakt hälsning

3,9

 

 

4

8%

44

92%

 

1b.Kontakt samarb.

3,9

 

 

5

10%

43

90%

 

1c.Kontakt hantering

3,9

 

 

4

8%

44

92%

 

2a.Lek 1 leklust

4,1

 

 

7

14%

35

70%

8

16%

2b.Lek 1 gripande

4,0

 

 

2

4%

45

96%

 

2c.Lek 1 grip/dragk

3,9

 

 

7

15%

41

85%

 

3a Förföljande

3,8

1

2%

 

10

20%

38

78%

 

3b Gripande

4,7

1

2%

 

 

14

29%

34

69%

4.Aktivitet

2,2

 

38

78%

10

20%

1

2%

 

5a.Avst.lek intresse

3,3

 

 

38

73%

9

17%

5

10%

5b.Avst.lek hot/aggr

1,4

30

63%

18

37%

 

 

 

5c.Avst.lek nyfiken

3,2

1

2%

21

40%

7

13%

9

17%

15

28%

5d.Avst.lek leklust

4,0

1

2%

2

4%

6

12%

29

57%

13

25%

5e.Avst.lek samarb.

3,4

4

8%

2

4%

24

46%

14

27%

8

15%

6a.Överr. rädsla

2,7

6

11%

13

24%

28

51%

8

14%

 

6b.Överr. hot/agg

1,2

38

79%

10

21%

 

 

 

6c.Överr. nyfikenhet

4,2

 

2

4%

10

18%

23

43%

19

35%

6d.Överr. kv. rädsla

1,3

35

70%

14

28%

1

2%

 

 

6e.Överr. kv. intr.

1,3

35

66%

16

30%

2

4%

 

 

7a.Ljud rädsla

1,6

28

50%

16

29%

12

21%

 

 

7b.Ljud nyfikenhet

4,6

1

2%

 

6

11%

16

29%

32

58%

7c.Ljud kv. rädsla

1,2

40

80%

9

18%

1

2%

 

 

7d.Ljud kv. intresse

1,3

34

67%

15

29%

2

4%

 

 

8a.Spöken hot/agg

1,4

29

57%

20

39%

2

4%

 

 

8b.Spöken kontroll

3,6

1

2%

9

18%

12

23%

20

39%

9

18%

8c.Spöken rädsla

2,6

7

13%

9

18%

31

61%

4

8%

 

8d.Spöken nyfikenhet

4,5

 

2

4%

7

13%

14

26%

30

57%

8e.Spöken kontakt

3,8

 

 

15

29%

36

71%

 

9a.Lek 2 leklust

4,0

 

 

8

15%

38

72%

7

13%

9b.Lek 2 gripande

4,0

 

 

 

45

96%

2

4%

10.Skott

1,2

40

80%

8

16%

2

4%