Jämförelse Medelvärde samtliga beskrivna ESS med Enkätsvar

 

Kod

Beskrivning

Medel Samtliga beskrivna hundar

Medel enkät

svar

1a

Kontakt hälsning

3,7

3,9

1b

Kontakt samarb.

3,2

3,9

1c

Kontakt hantering

3,3

3,9

2a

Lek 1 leklust

3,5

4,0

2b

Lek 1 gripande

3,0

4,0

2c

Lek 1 grip/dragk

2,4

3,8

3a2

Förföljande

2,7

3,7

3b2

Gripande

1,9

4,6

4

Aktivitet

3,2

2,2

5a

Avst.lek intresse

2,8

3,4

5b

Avst.lek hot/aggr

1,7

1,4

5c

Avst.lek nyfiken

2,0

3,3

5d

Avst.lek leklust

1,6

4,0

5e

Avst.lek samarb.

1,4

3,4

6a

Överr. rädsla

3,4

2,7

6b

Överr. hot/agg

1,9

1,2

6c

Överr. nyfikenhet

2,5

4,1

6d

Överr. kv. rädsla

2,0

1,3

6e

Överr. kv. intr.

1,8

1,4

7a

Ljud rädsla

2,6

1,7

7b

Ljud nyfikenhet

3,6

4,4

7c

Ljud kv. rädsla

1,4

1,2

7d

Ljud kv. intresse

1,6

1,4

8a

Spöken hot/agg

2,5

1,5

8b

Spöken kontroll

3,7

3,5

8c

Spöken rädsla

3,9

2,6

8d

Spöken nyfikenhet

2,0

4,4

8e

Spöken kontakt

3,2

3,7

9a

Lek 2 leklust

3,0

4,0

9b

Lek 2 gripande

2,6

4,0

10

Skott

1,8

1,2