SPANIELJAKTPROV
(i Springerklubbens regi)

 
Alla spanielprov finns på SSRK Prov »
(anmälan, betalning och resultat finns direkt där)
Information om detta anmälnings-
och betalningssystem finns här »
Läs mer om  Spanieljaktprov »
SSRK Prov
 
JAKTKURSER

Inget planerat inom Springerklubben - se SSRK Prov

--------------------

NYBÖRJARVATTEN (Nbv) & VATTENPROV (Vp)
Fr.o.m. 2017 är det krav på godkänt vattenprov
före start på Nybörjarprov A.

Inget planerat inom Springerklubben - se SSRK Prov

--------------------

NYBÖRJARPROV (A & B)

Inget planerat inom Springerklubben - se SSRK Prov

--------------------

WORKING TEST

Inget planerat inom Springerklubben - se SSRK Prov

--------------------

FÄLTPROV (öppenklass & segrarklass)

Inget planerat inom Springerklubben - se SSRK Prov

--------------------

Jaktansvarig:
Peter Lanning
Storeberg 216
590 32 Borensberg
0734-176497
jakt@springerklubben.org

ÖVRIGT

Jaktdressyr
Kommissarie, Provledare & Instruktörer
(inom Springerklubben, utbildade av SSRK)
Regler Fältprov & Vattenprov
Regler Nybörjarprov & övergångsregler
Regler för tränings- och provaktiviteter
under den s.k. "Hundförbudstiden"

RESULTAT

171119 Nybörjarprov B, Varberg
171001 Nybörjarprov B, Varberg
170827 Nybörjarprov B, Borensberg
170826 Nybörjarprov A, Långtora, Enköping
170819 Nybörjarprov A, Strängnäs

161020 Nbv & Vp Adelsö, Stockholm
160828 Nybörjarprov A, Enköping
 
151031 Nybörjarprov B, Rosersberg, Sigtuna
151027 Nbv & Vp  
150920 Nybörjarprov B, Träslöv, Varberg
150920 Nybörjarprov B, Vallby, Enköping
150823 Nybörjarprov A, Långtora, Enköping
 
141005 Nybörjarprov B
140907 Nbv & Vp
140830 Nybörjarprov A
140720 Nbv & Vp
2012-2013 Nybörjarprov A & B
131019 Nybörjarprov B
131005 Nybörjarprov B
130915 Nbv & Vp
130914 Nbv & Vp
130914 Nybörjarprov B
130824 Nybörjarprov B
130817 Nybörjarprov B
130414 Nybörjarprov B
121021 Nybörjarprov B
121006 Nbv & Vp
120923 Nybörjarprov A
120922 Nbv & Vp
120826 Nybörjarprov B

Jaktprov (godkända)
Grundprov (t.o.m. 2011)

 
En spaniel arbetar före dess att ett vilt skjuts, vilket betyder att hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår, och sedan efter skottet apportera in viltet till föraren.

Eftersom SSRKs raser från början är framavlade för jakt, har man under årens lopp renodlat vissa egenskaper som anses viktiga vid jakt på fågel och småvilt. Dit hör bland annat samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör våra raser så populära som sportiga familjehundar. Samma egenskaper gör att de bör arbeta för att må bra.

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. För spaniel är det bland annat viljan till samarbete, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslusten som prövas men också förmågan att kunna vara passiv - att lugnt vänta på sin tur.