SPANIELJAKTPROV
(i Springerklubbens regi)

 
Alla spanielprov finns på SSRK Prov »
(anmälan, betalning och resultat finns direkt där)
Information om detta anmälnings-
och betalningssystem finns här »
Läs mer om  Spanieljaktprov »
SSRK Prov
 
JAKTKURSER
  • 26/8: Apporterings- & jaktkurs, del 1 » info hos Väst
  • 8-9/9: Apporteringskurs » info hos Väst
  • 22/9: Apporterings- & jaktkurs, del 2 » info hos Väst

--------------------

NYBÖRJARVATTEN (Nbv) & VATTENPROV (Vp)
Fr.o.m. 2017 är det krav på godkänt vattenprov
före start på Nybörjarprov A.

--------------------

NYBÖRJARPROV (A & B)

  • 19/8: Nyb. B, Kungälv Bohuslän (inoff) » info hos Väst
  • 9/9: Nyb. B, Varberg Halland » se SSRK Prov
  • 23/9: Nyb. A, Bettna Sörmland » se SSRK Prov

--------------------

WORKING TEST

Inget planerat inom Springerklubben » se SSRK Prov

--------------------

FÄLTPROV (öppenklass & segrarklass)

Inget planerat inom Springerklubben » se SSRK Prov

--------------------

RESULTAT

180811 Vattenprov, Borensberg
180716 Vattenprov, Mullsjö

171119 Nybörjarprov B, Varberg
171001 Nybörjarprov B, Varberg
170827 Nybörjarprov B, Borensberg
170826 Nybörjarprov A, Långtora
170819 Nybörjarprov A, Strängnäs

161020 Vattenprov, Adelsö
160828 Nybörjarprov A, Enköping
 
151031 Nybörjarprov B, Rosersberg
151027 Vattenprov, Adelsö
150920 Nybörjarprov B, Varberg
150920 Nybörjarprov B, Vallby
150823 Nybörjarprov A, Långtora
 
141005 Nybörjarprov B
140907 Vattenprov
140830 Nybörjarprov A
140720 Vattenprov
2012-2013 Nybörjarprov A & B
131019 Nybörjarprov B
131005 Nybörjarprov B
130915 Vattenprov
130914 Vattenprov
130914 Nybörjarprov B
130824 Nybörjarprov B
130817 Nybörjarprov B
130414 Nybörjarprov B
121021 Nybörjarprov B
121006 Vattenprov
120923 Nybörjarprov A
120922 Vattenprov
120826 Nybörjarprov B

Jaktprov (godkända)
Grundprov (t.o.m. 2011)

 
Jaktprovsansvarig:
AnnMarie Skansen
Björnebol 3
664 92 Värmskog
Tel: 0705-765846
jakt@springerklubben.org

ÖVRIGT

Jaktdressyr
Kommissarie, Provledare & Instruktörer
(inom Springerklubben, utbildade av SSRK)
Regler för spanieljaktprov
Regler för tränings- och provaktiviteter
under den s.k. "Hundförbudstiden"

 
En spaniel arbetar före dess att ett vilt skjuts, vilket betyder att hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår, och sedan efter skottet apportera in viltet till föraren. Eftersom SSRKs raser från början är framavlade för jakt, har man under årens lopp renodlat vissa egenskaper som anses viktiga vid jakt på fågel och småvilt. Dit hör bland annat samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör våra raser så populära som sportiga familjehundar. Samma egenskaper gör att de bör arbeta för att må bra.

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. För spaniel är det bland annat viljan till samarbete, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslusten som prövas men också förmågan att kunna vara passiv - att lugnt vänta på sin tur.

WORKING TEST Ett inofficiellt test vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos spaniels, utan att vilt fälls.

NYBÖRJARVATTEN (Nbv) & VATTENPROV (Vp) Vattenprovet avser att pröva hundens förmåga att i vattenvegetation och på djupt vatten finna och apportera fågel. Fr.o.m. 2017 är det krav på godkänt vattenprov före start på nybörjarprov A.

NYBÖRJARPROV (A & B) Nybörjarprovets syfte är att under jaktliknande former bedöma spaniels jaktegenskaper. Provtyp A - prov där godkända hundar måste funnit och stött vilt. Godkänt nybörjarprov A gäller för deltagande i jaktklass på utställning. Provtyp B - prov där vilt normalt inte stöts och dummies kan användas för apportering.

FÄLTPROV (öppenklass & segrarklass) Fältprovets ändamål är att under jägarmässiga former, utifrån deltagande hundars prestationer, bedöma deras jaktliga kvaliteter till ledning för avelsarbetet. Genom dessa prov stimuleras arbetet för att avla spaniels med stadigt förbättrad kvalitet.

Läs mer här