AVEL & HÄLSA - HÖFTLEDSRÖNTGEN

 
Höftledsdysplasi (HD)

Från att ha varit mindre vanligt än hos övriga raser kan man idag se en tendens att det är i storleksordning mer likt övriga raser.

Höftledsröntgen kan göras vid tidigast 12 mån. ålder hos Engelsk Springer Spaniel. Resultatet blir officiellt då hundägaren betalat en avgift för avläsningen.

Röntgenbilderna avläses och registreras hos SKK, och svaret kommer till hundägaren i form av ett certifikat via posten. Här anger man såväl höger höft som vänster höft om graden skiljer sig åt t. ex. vä A hö B, men offentligt så ser vi andra "bara" bokstaven B. När man har samma bokstav på båda höfterna så får man på sitt certifikat endast HD Grad A vilket betyder att båda höfterna har A.

Det är viktigt att du röntgar din hund även om den inte kommer att användas i avel. Det är bra att känna till din hunds ledstatus för att du ska kunna ge din hund ett gott liv med rätt form av motion och aktivering.

Vi har stora förhoppningar på det arbete som SKK lägger ner på att utveckla indexsystem av HD. Detta skulle skapa större kunskaper om HD på vår ras och för enskilda avelsdjurs användande. Läs mer om HD-index HÄR

Fr. o. m. januari 2018 får vi HD-index på ESS. Återkommer med mer info. / Avelskommittén

Springerklubben skall arbeta för:
- att nuvarande bekämpningsprogram skall gälla och att bevaka utvecklingen av HD på vår ras.

 

 Grad A = Utan Anmärkning
 Grad B = Ej Dysplasi
 Grad C = Lindrig Dysplasi
 Grad D = Måttlig Dysplasi
 Grad E = Kraftigt Dysplasi