ARKIV & BLANKETTER

För att läsa filerna på denna sida behövs Acrobat Reader
som hämtas gratis på Adobe's hemsida
 

SPRINGERKLUBBENS
FULLMÄKTIGEMÖTE 2018 03 17

 Springerklubbens huvudstyrelse inbjuder härmed till
klubbens ordinarie fullmäktigemöte

Datum: lördag 17 mars klockan 10:00
Fika klockan 9:30
Plats: Hotell Scandic, Upplands Väsby

 Mer information samt fullmäktigehandlingar kommer närmare mötet.

Styrelsen påminner:
Motion som lokalavdelning önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte
ska skriftligen inlämnas till klubbstyrelsen senast den sista oktober året innan fullmäktigemötet. Om motion avser ändring i rasklubbens stadgar se § 14.
Medlem som vill lämna in motion gör det via sin lokalavdelning.