Medlemsförmåner hos våra sponsorer

Förutom detta finns särskilda möjligheter för lokalavdelningar
att ta del av sponsringen från alla våra sponsorer.

AGRIA DJURFÖRSÄKRING
Agria www.agria.se
10 % medlemsrabatt på försäkring hos Agria
(går inte att kombinera med andra erbjudanden)

 BRATTSPETS
Brattpets www.brattpets.se
5 % rabatt på klippmaskiner, skär och saxar för medlem enligt ordinarie prislista.
5 % rabatt på klippmaskiner, skär och saxar för uppfödare som är medlem enligt företagsprislista.