STYRELSE

 
PROTOKOLL

STYRELSEINFORMATION

 Springerklubbens konton 
 Club Show: 587395-5
 Förmedling: 853-0883 
 Medlem: 847-4181
 Plusgiro: 338625-7  

P.g.a. SPAM är mailadresser inte klickbara.
Kopiera adressen och klistra in i ditt mail vid mottagare.

 
STYRELSE 2018

 Mailadress till hela styrelsen: styrelsen@springerklubben.org

Ordförande:
Allan Grimling
Skattegården Börstig
523 77 Blidsberg
Tel: 0703-611599
Kassör:
Karin Wigstrand
Gästrikevägen 9
186 45 Vallentuna
Tel: 0703-006005
Vice Ordförande:
Klas Åkervall
Gyllerboda 112
748 95 Örbyhus
Tel: 0706-786857
Avelsansvarig:
Lena Lindh-Carlsson
Länsvägen 10 Solhem
749 52 Grillby
Tel: 0171-470525, 0736-169375
Sekreterare:
Helene Björkman
Främlingshemsvägen 155 
810 22 Årsunda
Tel: 0703-113165 
Utställningsansvarig:
Camilla Lundholm
Solviksvägen 24
671 33 Arvika
Tel: 0570-18746, 0767-879565
Jaktprovsansvarig:
AnnMarie Skansen
Björnebol 3
664 92 Värmskog
Tel: 0705-765846
Suppleant 2:
Maria Ljungmark
Knutstorp 1555 
268 76 Kågeröd 
Tel: 0725-544959

 

 
Kommittéer och ansvarsområden utanför styrelsen
 

Avelskommitté:
avel@springerklubben.org
Lena Lindh Carlsson (sammankallande)
Camilla Grimling
Lotta Claeson

Jaktkommitté:
jakt@springerklubben.org
AnnMarie Skansen (sammankallande)
Veronica Forsberg
Annika Sanchez
Eva Wiklund

Medlemsansvarig:
helene@barecho.com
Helene Björkman, 0703-113165

Pokalfogde: Årets Springrar
pokalfogde@springerklubben.org
Petra Plumridge, 0708-986462 

Redaktör Springertidningen:
tidningen@springerklubben.org
Catarina Henriksson, 0730-839206

Redaktör: Agility
Vakant - kontakta Catarina!
Redaktör: Bruks & Lydnad
nakell@telia.com
Åsa Nybäck-Nakell
Redaktör: Rallylydnad
ida@vi2hundcenter.se
Ida Lindgren, 0708-673013
Redaktör: Viltspår
petra.plumridge@hotmail.com
Petra Plumridge, 0708-986462 

Utställningskommitté:
utstallning@springerklubben.org
Camilla Lundholm (sammankallande)
Malin Reuterhäll

Valberedning:
valberedning@springerklubben.org
Anna Mårtensson (sammankallande)
Lotta Claeson
Lotta Glantz

Valpförmedling:
6983nilsson@telia.com
Kerstin Nilsson, 0173-12655

Webbmaster:
webbmaster@springerklubben.org
Annika Stjärneving, 0340-15800  

Revisorer:
revisorer@springerklubben.org
Eva Wiklund
Maire-Ly Fröberg
Revisorsuppleanter:
Kerstin Abbing
Madeleine Nyberg Totth