Jämförelse medelvärde samtliga beskrivna ESS med enkätsvar

Kod

Beskrivning

Medelvärde
samtliga
beskrivna
hundar

Medelvärde
enkätsvar

1a

Kontakt hälsning

3,7

3,9

1b

Kontakt samarbete

3,2

3,9

1c

Kontakt hantering

3,3

3,9

2a

Lek 1 leklust

3,5

4,0

2b

Lek 1 gripande

3,0

4,0

2c

Lek 1 grip/dragkamp

2,4

3,8

3a

Förföljande

2,7

3,7

3b

Gripande

1,9

4,6

4

Aktivitet

3,2

2,2

5a

Avståndslek intresse

2,8

3,4

5b

Avståndslek hot/agg

1,7

1,4

5c

Avståndslek nyfiken

2,0

3,3

5d

Avståndslek leklust

1,6

4,0

5e

Avståndslek samarbete

1,4

3,4

6a

Överraskning rädsla

3,4

2,7

6b

Överraskning hot/agg

1,9

1,2

6c

Överraskning nyfikenhet

2,5

4,1

6d

Överraskning kvar. rädsla

2,0

1,3

6e

Överraskning kvar. intresse

1,8

1,4

7a

Ljud rädsla

2,6

1,7

7b

Ljud nyfikenhet

3,6

4,4

7c

Ljud kvar. rädsla

1,4

1,2

7d

Ljud kvar. intresse

1,6

1,4

8a

Spöken hot/agg

2,5

1,5

8b

Spöken kontroll

3,7

3,5

8c

Spöken rädsla

3,9

2,6

8d

Spöken nyfikenhet

2,0

4,4

8e

Spöken kontakt

3,2

3,7

9a

Lek 2 leklust

3,0

4,0

9b

Lek 2 gripande

2,6

4,0

10

Skott

1,8

1,2