MEDLEMSKAP

Välkommen som medlem! I Springerklubben är alla välkomna, oavsett vilken variant av Engelsk Springer Spaniel du har. Du kanske är nyfiken på rasen, ännu inte har någon Engelsk Springer Spaniel eller har en annan ras – även du är välkommen som medlem!

Som medlem i Springerklubben blir man automatiskt medlem i den lokalavdelning man bor i. Medlemsansvarig tar emot nyanmälan samt byte av lokalavdelning.
 

Som medlem i Springerklubben får du:
- delta på våra aktiviteter och kurser
- tillgång till Avelskommittén
- Springertidningen som utkommer 4 ggr/år

Vid nyanmälan uppge:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer 
 (både hem och mobil om det finns) 
- Mailadress 
- Önskad lokalavdelning
- Eventuellt kennelnamn

Medlemsavgift fr.o.m. januari 2017:
* Fullbetalande medlem: 295 kr
* Familjemedlem: 50 kr
* Utländsk medlem: 350 kr
* Valpköparmedlem: 100 kr
(uppfödaren anmäler sina valpköpare) 
* Utländsk valpköparmedlem: 200 kr
(uppfödaren anmäler sina valpköpare)

Klubben har rullande medlemskap
(gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum)
 

Medlemsansvarig:
Helene Björkman
Främlingshemsvägen 155
810 22 Årsunda
0703-113165
helene@barecho.com

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK's bankgiro: 847-4181 med referens "medlemsavgift + namn och adress". Vid förnyelse av medlemskap uppge fakturanummer eller medlemsnummer vid betalning. Uppsägning av medlemskap sker endast per mail eller med post till medlemsansvarig. 

Skänk medlemskap till era valpköpare = vinstchans!
OBS! Styrelsen har beslutat att inte längre promota valpköparmedlemskap med hänsyn till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Styrelsen kommer att se över möjligheten att lösa detta inom en snar framtid.

Byte av lokalavdelning:
Anmäl ändring via mail eller post till medlemsansvarig med uppgift om vilken avdelning du vill vara medlem i.