Medlemskap

Välkommen som medlem! I Springerklubben är alla välkomna, oavsett vilken variant av Engelsk Springer Spaniel du har. Du kanske är nyfiken på rasen, ännu inte har någon Engelsk Springer Spaniel eller har en annan ras – även du är välkommen som medlem! Som medlem i Springerklubben tillhör man automatiskt den lokalavdelning man bor i geografiskt. Klubben har rullande medlemskap och gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum. Medlemsansvarig tar emot nyanmälan samt ev. byte av lokalavdelning.

Medlemsansvarig: Helene Björkman 0703-113165 medlem@springerklubben.org

Fyll i medlemsansökan online här!

Som medlem i Springerklubben får du: 

  • Delta på våra aktiviteter och kurser
  • Tillgång till Avelskommittén
  • Springertidningen 4 ggr/år

Medlemsavgift enl. beslut för 2019:

Skänk medlemskap till era valpköpare här = vinstchans!

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK’s bankgiro: 847-4181 med referens ”medlemsavgift + namn och adress”. Vid förnyelse av medlemskap uppge fakturanummer eller medlemsnummer vid betalning. Uppsägning av medlemskap sker endast per mail eller med post till medlemsansvarig.

Byte av lokalavdelning:
Anmäl ändring via mail eller post till medlemsansvarig med uppgift om vilken avdelning du vill vara medlem i.