RESULTAT - GRUNDPROV (t. o. m. 2011)
 

Grundprovet var en 5-årig försöksverksamhet som registrerades officiellt hos SSRK, Svenska Spaniel & Retrieverklubben, men är nu avslutad. Man provade hunden i 10 olika moment med poängskala från 0 till 7 där minst 2 var godkänt. För att bli godkänd på Grundprovets fältdel måste man ha minst 2 poäng i alla 10 momenten. Poängen kunde sedan användas i avelsarbetet för att få mer rastypiska spaniels. Nybörjarprov är ny provform fr. o m 2012 som registreras av SKK och stambokförs, läs Nybörjarprov

 

Resultat 2011
Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
  1. jaktlust/arbetsvilja
  2. sök och mönster
  3. fart och stil
  4. följsamhet och samarbetsvilja
  5. stadga
  6. skottreaktion
  7. markeringsförmåga
  8. apporteringslust
  9. apportgrepp
10. hundens allmänna uppträdande