Epilepsi

Epilepsi (anfall) räknas som en allvarlig nervsjukdom för hund. Epilepsi beror på att vissa nervceller i hjärnan är överaktiva och ger upprepade epileptiska kramper, där man inte kan hitta någon annan underliggande sjukdom. Det finns även andra orsaker till att storhjärnan startar krampanfall. Ibland finns ett bakomliggande problem såsom medfödd missbildning. Också förgiftning, inflammation, tumörsjukdom och systemiska sjukdomar som lågt blodsocker eller allvarlig leversjukdom.

Epileptiska kramper är ofrivilliga och ofta kraftiga muskelryckningar som orsakas av storhjärnan. Under ett epilepsianfall blir hundens kropp stel. Det kan rycka i hela eller delar av kroppen. Hunden kan tugga fradga och kissa på sig. Krampanfallen pågår oftast bara under en minut och vanligast är att kramperna uppstår i vila. Direkt efter ett krampanfall är det vanligt att hunden beter sig annorlunda. Förvirring, trötthet, blindhet, förändrad törst och aptit kan ses de närmaste timmarna. Om din hund drabbas av ett krampanfall bör du alltid kontakta en veterinär. Du måste åka in akut om krampanfallet pågår i mer än 5 minuter. Eller om flera anfall kommer på samma dag.

Epilepsi är en diagnos som förekommer hos Engelsk Springer Spaniel. Vi kan se i försäkringsbolagens statistik att det finns hundar av rasen som behandlas för och även avlivas p.g.a epilepsi. Tyvärr är det svårt att veta hur utbredningen ser ut i rasen då diagnosen inte registreras någonstans.

Springerklubben önskar därför hjälp av er springerägare som har eller har haft hund med diagnosen att fylla i nedanstående formulär. Detta för att kunna kartlägga förekomsten i rasen. Hos vissa raser vet man att epilepsi är ärftligt. Precis som det finns ärftliga former av epilepsi hos människor. Denna sjukdom debuterar vanligen hos hundar som är 1-5 år gamla.

Vi tar tacksamt emot svar om epilepsi-drabbade engelsk springer spaniels genom tiderna och nuvarande, här i vårt webbformulär. Detta formulär är frivilligt att fylla i och gäller de hundar som varit hos en veterinär och fått diagnosen epilepsi.