Jaktprov

2024-03-25
Under året som gått har Springerklubbens jaktkommitté & huvudstyrelsen stött och blött frågan hur klubben ska kunna erbjuda medlemmarna jaktträning med egna instruktörer, och genom det kanske även få fler att prova på och våga starta på nybörjarprov. Vi tycker att det är av stor vikt att våra spaniels även inom detta område bibehåller spanielns rasegenskaper.
Genom att utbilda fler instruktörer kommer vi att kunna erbjuda nybörjare, valpköpare och den ”vanliga” hundägaren en grundkurs i apportering och sök. På så vis kan vi bidra till att fler spaniels får ett rikt och aktivt hundliv med passande aktiviteter för rasen. Sedan kanske fler får upp ögonen för jaktprov och vi får en avelsutvärdering på köpet. Men huvudsyftet är att erbjuda grundutbildning i jaktträning. Vi kommer att utbilda via SSRK så att alla våra instruktörer får en gedigen likriktad utbildning. Detta gör att vi får en samsyn, inom klubben, på våra utbildningar och håller samma standard vart man än väljer att gå kurs i landet.
Under 2024 beslutade styrelsen att 5 st instruktörer skall utbildas under 2024/2025. Som första steg i detta har vi skickat ut informationsbrev till alla befintliga lokalavdelningar. Därefter kommer det göras ett första urval genom att lokalavdelningarna skickar in namnförslag på lämplig representant. Huvudstyrelsen kommer sedan göra ett geografiskt urval, så vi får instruktörer spridda över landet. De som väljs ut skickas in till SSRK där den slutgiltiga antagningen sker.
Är du intresserad, eller vet du någon som skulle passa – hör av dig till din lokalavdelning som vet exakt vilka kriterier man måste uppfylla. Som jaktansvarig i HS så ser jag verkligen fram emot att Springerklubben i framtiden ska, förutom utställningar m.m, kunna erbjuda jaktträning i egen regi. Har du funderingar är du välkommen att maila jaktansvarig@springerklubben.se

En spaniel är i grunden en stötande och apporterande fågelhund. Den arbetar före dess att ett vilt skjuts, vilket betyder att hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår, och sedan efter skottet apportera in viltet till föraren. Eftersom rasen från början är framavlad för jakt, har man under årens lopp renodlat vissa egenskaper som anses viktiga vid jakt på fågel och småvilt. Dit hör bland annat samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör våra raser så populära som sportiga familjehundar. Samma egenskaper gör att de bör arbeta för att må bra. Läs allt om Spanieljaktprov.

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. För spaniel är det bland annat viljan till samarbete, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslust som prövas men också förmåga att kunna vara passiv – att lugnt vänta på sin tur. Springerklubbens lokalavdelningar arrangerar jaktprov för spaniels. De officiella registreras hos Svenska Spaniel- & Retrieverklubben, SSRK.


SSRK Prov

Jaktprovsprogram – anmälan, betalning och resultat finns på SSRK Prov

Jaktprovsansvarig: Sofie Johansson 0702-066103 jakt@springerklubben.org


Working Test (WT) – Ett inofficiellt test vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos spaniels, utan att vilt fälls. Kallt vilt och dummies kan användas för apportering.

Vattenprov (Vp) – Vattenprovet avser att pröva hundens förmåga att i vattenvegetation och på djupt vatten finna och apportera fågel. Kallt vilt kan användas för apportering. Fr.o.m. 2017 är det krav på godkänt vattenprov före start på jaktprov.

Nybörjarprov (A & B) – Nybörjarprovets syfte är att under jaktliknande former bedöma spaniels jaktegenskaper.
Provtyp A – prov där godkända hundar måste funnit och stött levande vilt. Godkänt nybörjarprov A gäller för deltagande i jaktklass på utställning.
Provtyp B – prov där vilt normalt inte stöts. Kallt vilt och dummies kan användas för apportering.

Fältprov (öppenklass & segrarklass) – Fältprovets ändamål är att under jägarmässiga former, utifrån deltagande hundars prestationer, bedöma deras jaktliga kvaliteter till ledning för avelsarbetet.

Resultat (t.o.m. 2021)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012