Tidningen

1 maj 2020: HS har tagit beslut, utifrån enkätsvar som kommit oss till del, att ge ut tidningen i mars och december 2020. Två nyhetsbrev kommer att läggas ut på hemsidan i juni och september. Under 2021 kommer tidningen att ges ut i maj och december. Nyhetsbrev kommer på hemsidan i februari och september.

Tidningen har som ambition att spegla alla aspekter av livet med Engelsk Springer Spaniel. Huvudstyrelsen, kommittéer och avdelningsstyrelser medverkar i varje nummer med information om beslut och aktiviteter. Medlemmarna formar tidningens anda och innehåll genom artikelmaterial och idéer. Du kan alltså själv påverka innehållet genom att sända ditt bidrag via e-post eller genom att skriva brev till redaktören. Du kan också ringa så kan vi prata om din idé.

Bilder/fotografier: Foton och papperskopior skickas via vanlig post till redaktören. Önskas foto i retur så sänd med ett frankerat svarskuvert. Digitala bilder kan skickas till redaktören via e-mail: tidningen@springerklubben.org. Digitala foton bör vara i hög upplösning för att göra sig bra i tryck (300 dpi). Vinnar- och championatbilder kostar 50:-/bild. När bilden skickas ska betalningen vara bokförd före manusstoppet till varje nummer. Ange på betalningen att den avser bild till respektive nummer.

Text: Skickas helst via mail som löpande text i Worddokument.

Snälla, håll manusstopp! 

  1. # manusstopp 1:a februari – utkommer 15 mars
  2. # manusstopp 1:a november – utkommer 15 december

Annonspriser: 

  • NR 1: 1 sida inkl. foto 400 kr, 1/2 sida inkl. foto 250 kr
  • NR 4: 1 sida inkl. foto 400 kr, 1/2 sida inkl. foto 350 kr

Vid all annonsering gäller förskottsbetalning till plusgiro 338625-7 Ange ditt namn och vad betalning gäller.

Saknar du tidning? Kontakta Helene 0703-113165 medlem@springerklubben.org

OBS! Fr.o.m. 1/1 2021 har vi ingen möjlighet att erbjuda köp av äldre tidningar.