Tidningen

Tidningen har som ambition att spegla alla aspekter av livet med Engelsk Springer Spaniel. Huvudstyrelsen, kommittéer och avdelningsstyrelser medverkar i varje nummer med information om beslut och aktiviteter. Medlemmarna formar tidningens anda och innehåll genom artikelmaterial och idéer. Du kan alltså själv påverka innehållet genom att sända ditt bidrag via e-post eller genom att skriva brev till redaktören. Du kan också ringa så kan vi prata om din idé.

Bilder/fotografier: Foton och papperskopior skickas via vanlig post till redaktören. Önskas foto i retur så sänd med ett frankerat svarskuvert. Digitala bilder kan skickas till redaktören via mail: tidningen@springerklubben.org. Digitala foton bör vara i hög upplösning för att göra sig bra i tryck (300 dpi). Vinnar- och championatbilder kostar 50:-/bild. När bilden skickas ska betalningen vara bokförd före manusstoppet till varje nummer. Ange på betalningen att den avser bild till respektive nummer.

Text: Skickas helst via mail som löpande text i Worddokument.

Utgivningsplan:

Annonspriser: medlem/företag

Pris för medlem: helsida 500 kr, ½ sida 350 kr
Pris för företag/kommersiell annons: helsida 800 kr, ½ sida 500 kr

Vid all annonsering gäller förskottsbetalning till plusgiro 338625-7 Ange ditt namn och vad betalning gäller.

OBS! Fr.o.m. 1/1 2021 har vi ingen möjlighet att erbjuda köp av äldre tidningar.