Avelsnytt

2023-03-13: Vi har lagt till en ny viktig fråga i Hälsoenkät från 2018, gällande ”övriga symptom” som vi behöver få svar på. Vi uppskattar om du kan ta dig tid att fylla i enkäten, tack!

2023-01-16: Viktig information från avelskommittén:
Det har diagnostiserats en ny sjukdom hos bl.a Engelsk Springer Spaniel… DAMS (dyserytropoetisk anemi och myopati). En sjukdom där varje symptom i sig kan vara livshotande och orsaka tidig död. Då det är ett recessivt anlag kan vi genom testning hindra att sjuka hundar föds. Vi kan då fortfarande använda avelsdjur som är carrier med en partner som är fri. Springerklubben uppmanar alla uppfödare att låta testa sina avelsdjur. Testet finns hos Laboklin (Tyskland) och kostar 62 Euro men om man registrerar sig som uppfödare blir kostnaden 48 Euro. Klubben anser att testningen är mycket viktig och har beslutat att under 2023 ge ett bidrag med 400 kr per test från forskningsfonden.
För att få ta del av bidraget:
* Hunden ska vara svenskägd.
* Hundägaren ska vara medlem i Springerklubben.
* Testsvaret ska skickas till klubben för att läggas ut på en offentlig lista.
* Testet ska vara utfört hos veterinär så hundens identitet kan säkerställas.
Testsvar skickas till: avel@springerklubben.org
Läs mer om DAMS här nedan.
Avelskommittén // Lotta Claëson

Nytt på Labogen: Genetisk testning för dyserytropoetisk anemi och myopati (DAMS) hos Labrador Retriever och Engelsk Springer Spaniel.
➡ Hos hundar av rasen Labrador Retriever har en mutation i EHBP1L1-genen identifierats som kan leda till DAMS. Kliniska symtom inkluderar muskulär atrofi och svaghet i bakarmsmusklerna. Blodundersökningar visade uttalad mikrocytos och förändringar i erytrocyter. Tecken på myopati, samt megaesofag, hittades hos drabbade djur vid ca 5 års ålder.
➡ I rasen Engelsk Springer Spaniel orsakar även en annan variant i samma gen DAMS. Hos denna ras uppvisar sjukdomen tidigt anemi, megaesofagus, kardiomyopati och generell långsam progressiv muskelatrofi.
Trots olika kliniska symtom visade båda raserna liknande förändringar i erytrocytmorfologi och muskulär histopatologi. Har du fler frågor står vårt team gärna till ditt förfogande på 0971/7202505 eller via e-post: labogen@laboklin.com
Så här skriver forskaren Sarah Östergård Jensen:
Under mina första månader som resident snubblade jag över ett konstigt fall. En hund som hade symtom på en jättesällsynt sjukdom som då bara hade setts i Australien för 30 år sedan. Inte var det väl det den hade drabbats av, meeeen när sedan en kullsyster dök upp med samma symtom, och sedan två helsyskon till började det kännas som att man ändå hade fått grepp om något som kunde bli intressant… Jag hade inte en j*vla susning om vad jag gett mig in på, men nu står vi alltså här, 3,5 år senare, med 7 diagnosticerade fall i Sverige, ett samarbete med Universitetet i Bern och några av de främsta experter inom genetik och hematologi, och har identifierat genmutationen som leder till att hundarna utvecklar denna sjukdom: Dyserythropoetic Anemia and Myopathy Syndrome (DAMS) – och har publicerat artikel som är open access. Länken finns här >> Läs kortfattat om DAMS, svenska >>

2022-11-22: Reportage från SKKs avelskonferens >>

2022-08-11: Reportage från Springerklubbens avelskonferens >>

2022-07-11: Springerklubben inbjuder till Avelskonferens 1-2 oktober 2022 på Scandic Hotell i Upplands Väsby. Ett tillfälle för ALLA som är intresserade av vår underbara ras att träffas, lyssna på våra föreläsare och delta i gruppdiskussioner. Ytterligare information finns här >>
// Springerklubbens avelskommitté

2022-01-11: Springerklubben har idag beslutat att ställa in den planerade avelskonferensen p.g.a rådande smittspridning. Vi planerar istället att genomföra den senare under året, förmodligen under tidig höst. Mer information kommer på hemsidan och på facebook. Om du har betalat för konferensen så ta kontakt med klubbens kassör Karin Wigstrand 0703-006005 karin.wigstrand@hotmail.com och lämna de uppgifter som krävs för återbetalning. // Lotta Claëson Avelsansvarig Springerklubben

2021-10-30: Springerklubben planerar för en avel/uppfödarkonferens på Scandic Hotel i Upplands Väsby 19-20/2 2022. Temat för konferensen blir hållbar avel. En helg för uppfödare, hanhundsägare och ALLA andra som är intresserade av vår underbara ras… Det blir intressanta föreläsningar och möjlighet till diskussioner. Vi tar gärna emot tips på ämnen och föreläsare. För att konferensen ska bli av krävs minimum 30 anmälningar. Vi vill gärna ha in intresseanmälningar (ej bindande) redan nu för att se om vi ska fortsätta planeringen… skicka ett mail till avel@springerklubben.org senast 15/11-2021 och anmäl ditt intresse. Mer information kommer löpande på hemsidan och facebook.

2020-11-18: På grund av pandemin är vi tyvärr tvungna att ställa in den planerade avelskonferensen i februari 2021. Vi planerar för och hoppas på att i stället kunna genomföra konferensen under hösten 2021.

2020-09-24: Avelskommittén planerar för avelskonferens 13-14/2 2021. Vi välkomnar alla med intresse för engelsk springer spaniel. Temat denna gång är hållbar avel. Vi kommer att vara någonstans i Stockholmsområdet. Mer information kommer löpande här på hemsidan, på facebook  och i julnumret av Springertidningen.

Ska du HD-röntga din springer? Nu gäller nya rutiner för höftledsröntgen, läs mer på SKKs hemsida här >>

Vi påminner…
Nu finns en enkät gällande epilepsi på hemsidan och sedan tidigare en enkät gällande glaukom. Har du eller har du haft drabbad hund är vi tacksamma om du vill dela med dig av information genom att fylla i enkäterna.

Observera att AHT är nedstängt – vi rekommenderar Laboklin >> Laboklin har en svensk adress dit man kan posta prover: LABOKLIN c/o Johansson, Kärrvägen 44, SE-44943 Nol – därifrån går proverna med kurir till labbet i Tyskland.

Är du intresserad av att gå uppfödarutbildning i Springerklubbens regi? Vi planerar för helgkurs/kurser 2021 om intresse finns. Anmäl gärna ditt intresse redan nu till avelskommittén avel@springerklubben.org

2020-08-08: Nu finns även ett webbformulär för Epilepsi >> tillgängligt för inrapportering till Springerklubben. Vår vädjan till er som har eller har haft en engelsk springer spaniel med epilepsi, som varit hos en vanlig veterinär och fått diagnosen, är att ni svarar på webbformuläret.

2020-06-27: Förtydligande gällande uppfödarlistan – läs här >>

2020-06-21: Information gällande uppfödarlistan:
Den 21/6 tas samtliga uppfödare bort från listan. Därefter är du som uppfödare välkommen att ansöka om att lägga till din kennel igen. Kriteriet för att stå med på uppfödarlistan är att du/ni följer SKK’s grundregler, Jordbruksverkets regler och att du/ni förbinder er att följa Springerklubbens RAS-dokument och dess avelsrekommendationer. Vi uppmanar därför alla uppfödare att noggrant läsa RAS-dokumentet och avelsrekommendationerna. Den uppfödare som bryter mot reglerna kommer att plockas bort från listan för en period av 6 månader, därefter är det ok att ansöka på nytt. Den som inte har en fungerande hemsida får istället en länk till en mailadress. Springerklubben // Lotta Claëson

2020-05-26: Nu är RAS godkänt och hemsidan uppdaterad med nya avelsrekommendationer. Vi uppmanar alla uppfödare att noggrant läsa igenom nya RAS då det är detta dokument vi fortsättningsvis ska följa i vårt avelsarbete. Inom kort kommer uppfödarlistan att tömmas och uppfödarna får sedan skicka in ansökan om att vara med på listan igen. Vi vill med detta göra en nystart med uppfödarlistan eftersom reglerna säger att uppfödarna måste följa RAS för att fortsättningsvis vara med på listan.

På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer inga RAS-träffar att hållas hösten 2020. Vi siktar på att kunna genomföra dessa under hösten 2021 i stället. Vi håller tummarna för att den planerade avelskonferensen i början av 2021 kommer att vara möjlig att genomföra. Mer information kommer.

2020-01-31: Forskarna behöver din hjälp! De behöver blodprover för främst cancerforskning, läs igenom texten ordentligt här >> Har du en hund som passar in i beskrivningen och vill deltaga i projektet? Beställ ett provtagningskit (ett per hund) genom att maila Susanne Gustafsson Susanne.Gustafsson@slu.se Hon skickar då blanketter, provrör och svarskuvert. Du går sedan till din vanliga veterinär och ber dem ta provet. Det brukar de göra gratis. Om du trots allt får betala ska du höra av dig och skicka kvittokopia till avel@springerklubben.org Springerklubben ersätter eventuella kostnader för provtagningen.

2019-11-14: Den 27 oktober hade vi Rasträff i Halmstad. Vi var 10 rasentusiaster som gick igenom RAS-dokumentet och Agrias Breedprofile. Dagen bjöd på många intressanta ämnen att diskutera. Ni som inte var där missade något!
RAS-dokumentet fick tummen upp av samtliga. Innehållet är i stort sett det samma som presenterades på avelskonferensen tidigare i år, endast strukturen har förändrats. RAS-dokumentet är nu skickat till SSRK och SKK för granskning och fastställande, läs det under RAS-dokument 2018 >>

När det gäller breedprofile tog vi upp de problem rasen har, vi pratade också om att det är viktigt att inavelsgraden ska hållas så låg som möjligt för att om möjligt sprida och späda sjukdomsanlag. Tyvärr ser vi en ökande inavelsgrad i rasen 2019 mot 2018…
Det kom upp önskemål om att liknande uppfödar/rasträffar ska arrangeras regelbundet. Det är otroligt givande att träffas och prata om allt som rör vår härliga ras. Stort tack till er som kom! Avelskommittén // Lotta Claëson

2019-08-02: Springerklubben inbjuder till Rasträff >>

2019-03-06: Nu finns ett gentest för vår ras tillgängligt angående sjukdomen Acral Mutilation Syndrome, AMS. Information om sjukdomen och gentestet finner du här Avel >>

2019-02-07: Vi har fått en sammanställning av Hälsoenkäten upplagd under Avel >>

*** AVELSKONFERENS 26 – 27/1 2019 ***

Samling lör 26/1 kl. 09:30 till sön 27/1 kl. 15:00 på Scandic Hotel, Hotellvägen 1 i Upplands Väsby. PM har skickats till alla anmälda. Vid frågor kontakta Karin på 0703-006005 karin.wigstrand@hotmail.com

2019-01-15: Vi har nu glädjen att presentera Eukanuba som en av våra sponsorer till Springerklubbens avelskonferens!

2019-01-10: Under avelskonferensen presenterar vi svaren på Hälsoenkäten i dess helhet. Fantastiskt gehör från hundägare av Engelsk Springer Spaniel, vilket gjort att vi fått en bra bild över hälsoläget för rasen. Vi är så glada och tacksamma över våra generösa sponsorer som gör det möjligt att alla på avelskonferensens deltagarlista får en liten present. Vi kommer även ha lotterier med härliga priser för er som kommer!

2019-01-03: Vår 4:e och sista föreläsare att presentera är: Berit Wallin Håkansson, hon är Europeisk Veterinär Ögonspecialist med särskilt intresse för ärftliga ögonsjukdomar. Hon har i många år varit verksam på Specialistdjursjukhuset Strömsholm. Numera har Berit veterinärmottagning på sin gård och uppdrag på andra djurkliniker. På gården bedrivs även evidensbaserat småbruk med fokus på naturvärden och etisk fåruppfödning. Berit har i många år varit sakkunnig och tagit fram informationsmaterial åt SKK. Hon är även författare och en mycket uppskattad föreläsare.

2018-12-21: Nu presenterar vi föreläsare nr 3: Jenny Linderoth. Hon har sina ”rötter” i brukshundklubben där hon är instruktör och lärare. Jenny har bl a starter i elitspår och SM i lydnad. Uppfödning är ett stort intresse som hon har, det startade redan 1980 med en kull Golden retriever. Där började även intresset för mentalitet att växa fram. MH användes som utvärdering och numera med en annan ras så är det BPH som gäller. Jenny är beskrivare för BPH och arbetar i Mentalpoolen och även i lärargruppen för BPH.

2018-12-09: Härmed presenterar vi vår andra föreläsare: Katja Nilsson är utbildad husdjursagronom och agronomie doktor vid SLU, och arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för husdjursgenetik. Framförallt forskar hon om komplexa egenskaper och tillämpade avelsfrågor. Katja har ett särskilt intresse för den genetiska bakgrunden till beteende och hälsa hos olika djurslag. Hennes hundforskning har handlat om beteendeegenskaper – till exempel utvecklandet av ett avelsprogram baserat på MH för collie – och om ärftligheten för komplexa sjukdomar som patellaluxation. Katja kommer att föreläsa om HD-index på Springerklubbens avelskonferens.

2018-12-03: Ni har väl bokat in Springerklubbens avelskonferens 26-27/1 2019 i almanackan? Nu finns info och anmälan – klicka på blå lapp!

Och håll utkik här på hemsidan för nu börjar vi lansera våra föreläsare! Först ut att presenteras är: Veterinär & Hudspecialist Cecilia Friberg. Hon utbildade sig till veterinär i Kalifornien, med specialistutbildning på universitetet i Gainesville, Florida. Cecilia är Diplomate of American College of Veterinary Dermatology (Dipl ACVD). Hon har haft klinik i Chicago, specialiserad på hud- och allergisjukdomar sedan 2001. Cecilia föreläser i USA och Europa samt har skrivit flera kapitel i olika veterinärböcker. Nyligen har hon flyttat tillbaka till Sverige. Och nu kommer hon till oss i Springerklubben och föreläser.

2018-10-16: Lista med glaukomfall är upplagd under Avel/Ögon/Glaukom >>

2018-10-02: Glaukom och webbformulär

Som vi tidigare berättat kommer vi i Springerklubbens avelskommitté att presentera en fördjupning kring några av de sjukdomar som kan anses som ett problem för rasen. Först ut är ögonsjukdomen Glaukom – grön starr. Läs mer under Avel/Glaukom >>

Nu finns även ett webbformulär av Glaukomfall >> tillgängligt för inrapportering till Springerklubben. Vår vädjan till er som har eller har haft en engelsk springer spaniel med glaukom, som varit hos en vanlig veterinär och fått diagnosen, är att ni svarar på webbformuläret.

2018-09-05: Uppdaterad information om PRA-forskningsprojektet

Nu har forskarna satt igång med arbetet att lokalisera PRA-genen hos ESS. Hela selekteringen av arvsmassan hos engelsk springer spaniel är gjord, men analyseringen kommer att ta tid. Läs mer under PRA-forskningsprojektet >>

2018-09-01: Revidering av RAS

Tyvärr så har SKK inte godkänt förslaget på nytt RAS 2016-2020. Avelskommittén kommer under hösten att ta fram ett nytt förslag.

Avelskommittén kommer aktivt att arbeta med de sjukdomar på engelsk springer spaniel som kan räknas som ett problem för rasen. Detta i linje med SKK:s tankar bl a kring RAS. Vi kommer framöver att informera om och utarbeta strategier för att få fler verktyg i avelsarbetet kring aktuella sjukdomar. Urvalet baseras på statistik från SKK, Rasdata, Agria breedprofile, insamlad information från uppfödare m.m.