Fullmäktige

”En förenings årsmöte – förvaltningen av rasklubbens angelägenheter – handhas av en klubbstyrelse vald av ett årligt Fullmäktigemöte. Fullmäktigemöte är det högsta beslutande organet i klubben, där varje medlem har rätt att närvara och att yttra sig. Endast medlemmar i rasklubben är valbara till förtroendeuppdrag. Fullmäktigedelegater utses av klubbens lokalavdelningar. Motion som lokalavdelning önskar få behandlad vid Fullmäktigemöte ska skriftligen inlämnas till klubbstyrelsen senast den sista oktober året innan Fullmäktigemötet. Ordinarie Fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars”.

2021-07-02
Nu är de nya stadgarna fastställda. De antogs vid Springerklubbens fullmäktige på distans 2021-03-20 och fastställdes vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelsemöte 2021-05-28. Detta innebär att från och med 2022 återgår vi till årsmöten istället för fullmäktige, vilket innebär att alla medlemmar har rätt att delta och innehar rösträtt. Mer information kommer inför årsmötet.

För att läsa filer behövs Acrobat Reader som hämtas gratis på: Adobe’s hemsida. För mobil eller surfplatta laddas den ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).