Höfter & HD-index

Höftledsdysplasi (HD)

Grad A = Utan Anmärkning
Grad B = Ej Dysplasi
Grad C = Lindrig Dysplasi
Grad D = Måttlig Dysplasi
Grad E = Kraftigt Dysplasi 

Höftledsröntgen kan göras vid tidigast 12 mån. ålder hos Engelsk Springer Spaniel. Resultatet blir officiellt då hundägaren betalat en avgift för avläsningen. Röntgenbilderna avläses och registreras hos SKK, och svaret kommer till hundägaren i form av ett certifikat via posten. Här anger man såväl höger höft som vänster höft om graden skiljer sig åt, t. ex. vä A hö B, men offentligt så ser vi andra bara bokstaven B. När man har samma bokstav på båda höfterna så får man på sitt certifikat endast HD grad A vilket betyder att båda höfterna har A.

Det är viktigt att du röntgar din hund även om den inte kommer att användas i avel. Det är bra att känna till din hunds ledstatus för att du ska kunna ge din hund ett gott liv med rätt form av motion och aktivering.

HD-index

Styrelsen för Springerklubben ser SKK:s avelsindex som ett utomordentligt bra hjälpmedel vid uppfödarnas avelsplanering.

SK:s rekommendation:
Det är bra ju högre kullindex man har d v s 100 eller mer. Men eftersom vi inte har något stort problem med HD i dagsläget så gäller Springerklubbens avelspolicy fortfarande. Viktigt att komma ihåg att HD-index inte är ett hälsoprogram, utan bara ett verktyg i avelsarbetet. Hundar som röntgats i Sverige får eget avelsindex då de röntgats. Då valpar efter en utländsk hund registreras, skickar uppfödaren in en kopia på röntgencertifikatet tillsammans med registreringsansökan. Röntgenresultatet från den utländska hunden läggs då in i SKK:s databas och hunden får därmed ett index baserat endast på dess eget resultat. Avelshundar utan eget röntgenresultat i SKK:s databas, som har avkommor som importerats till Sverige, får ett index först när 5-7 avkommor är röntgade.

Springerklubben skall arbeta för att nuvarande bekämpningsprogram skall gälla och att bevaka utvecklingen av HD på vår ras. 

Läs gärna: HD-utredningens slutrapport

Läs gärna: Frågor och svar om Avelsindex