Utställning

Syftet med utställning – exteriörbedömning – är att vara ett verktyg i avelsvärderingen, för att behålla och förbättra rasens egenskaper enligt en standard.  Rasstandarden slår fast hur en ras ska se ut – för att på bästa sätt kunna utföra uppgifter de har avlats fram för. Standarden beskriver ‘idealhunden’ i varje ras. På en hundutställning bedömer en auktoriserad domare hur hunden ser ut i förhållande till rasens standard. Utöver kvalitet vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. Det är därför värdefullt att få sin hund bedömd.

Utställningsansvarig: Carina Lockwall 0730-385123 utstallning@springerklubben.org 

Läs om hur en utställning fungerar och få tips och råd hos Svenska Kennelklubben. Först och främst gäller officiell utställning, SKK och SSRK arrangerar dessa = resultatet registreras hos SKK. Springerklubben som rasklubb har rätt att arrangera officiell utställning en gång om året, det är vår Club Show. Förutom denna så arrangerar våra lokalavdelningar inofficiella utställningar, som alltså inte registreras. De är ett utmärkt tillfälle att börja visa hund på utställning och brukar vara mycket trevliga, kika in hos våra lokalavdelningar.