Styrelse

STYRELSE FÖR SPRINGERKLUBBEN ÅR 2022-2023

Mailadress till hela styrelsen: styrelsen@springerklubben.org (mail besvaras inom en vecka)

Ordförande: Lena Lindh-Carlsson 0171-470525, 0736-169375

Vice Ordförande: Brita Sjöström 0736-636303

Kassör: Karin Wigstrand 0703-006005

Sekreterare: Maria Ljungmark 0725-544959

Avelsansvarig: Lotta Claëson 0707-708494

Jaktansvarig: AnnMarie Skansen 0705-765846

Utställningsansvarig: Carina Lockwall 0730-385123

Suppleant 1: Eva-Lis Åkergården-Stenman

Suppleant 2: Annica Lövgren


UTANFÖR STYRELSE

Revisorer: Kerstin Abbing & Claes Thimfors revisorer@springerklubben.org

Revisorssuppleanter: Christina Filén & Birgitta Larsson

Valberedning: sammankallande Sofie Johansson, Gisela Barsing & Frida Pettersson valberedning@springerklubben.org

Webbansvarig: Annika Stjärneving webbmaster@springerklubben.org