Styrelseprotokoll

För att läsa filer behövs Acrobat Reader som hämtas gratis på Adobe’s hemsida. För mobil eller surfplatta laddas den ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).

Förklaring protokollsnummer: För att det ska vara lätt att följa ett ärende/uppdrag, får alla protokoll ett nummer. Exempel: I protokoll nr 29 får alla paragrafer ett § nummer som börjar på 29. Detta paragrafnummer hänger sedan med i kommande protokoll tills dess att ärendet/uppdraget är slutfört.

SKK – Information – Ny praxis för tillhandahållande av protokoll – Beslut: Springerklubbens styrelse har i enlighet med SKKs avrådan beslutat att inte lägga ut styrelseprotokoll på Springerklubbens hemsida. Det kommer fortsättningsvis att publiceras en sammanfattad styrelserapport från respektive möte på hemsidan med den information som är av intresse för medlemmar. Medlemmar kan mot en summa av 50 kr beställa fullständigt styrelseprotokoll. Summan betalas in på Springerklubbens plusgirokonto 338625-7 och märkes med protokoll nr XX och namn. Mail skickas till kassor@springerklubben.org med namn och adress samt vilket protokoll som önskas. Läs info från SKK här »

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011

Protokoll 2010

Protokoll 2009

Protokoll 2008

Protokoll 2007

Protokoll 2006

Protokoll 2005

Protokoll 2004

Protokoll 2003

Protokoll 2002