Mentalitet – Arrangera Funktionsbeskrivning

Vem?
– Uppfödare
– Hanhundsägare
– SKs lokalavdelning
– SKs avelskommitté
– Övriga med samarbetsavtal

Vad krävs?
Lämplig plats för funktionsbeskrivning

  • Marken ska vara: ganska öppen terräng, c:a 200 x 200 m.
  • Vattnet ska vara: simdjupt efter ett par meter, 2-3 m strandremsa ”gå-i-vänligt”.
  • Fågel: vitfågel, 1 fågel per hund som tar i fågeln annars används samma fågel till flera hundar.
  • Figuranthund: som villigt går i vatten samt är tyst när andra hundar arbetar i vatten.

Funktionsbeskrivare auktoriserad, Testledare auktoriserad, Funktionär

När?
Hunden bör vara mellan 6-18 månader (ju yngre desto bättre).
Äldre hundar är naturligtvis också välkomna.
Landdelen – året runt (dock ej vid snödjup över 30 cm).
Vattendelen – isfritt.
Det är möjligt att genomföra land- och vattendelen vid olika tillfällen.
Försök att göra landdelen med så unga hundar som möjligt.

Antal?
Max 10 stycken.

Hur lång tid tar en funktionsbeskrivning?
Ungefär 45 minuter per hund.

Kostnad för arrangör?
Viltet
 (arrangören tillhandahåller vilt, dummy, halsband och koppel.
Inom varje lokalavdelning skall det finnas dummy samt halsband och koppel att låna).
Fika och lunch till beskrivargruppen.
Reseersättning till beskrivare och testledare samt ev. kostnader för kost och logi.

Kostnad för deltagare? 
Anmälningsavgift fastställs av SKs Huvudstyrelse. Rekommenderad avgift max 200:- Avgiften består av en administrativ avgift, för arrangörens omkostnader, och en startavgift. Fördelningen bestäms då avgiften fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Den administrativa delen måste inte alltid återbetalas.

Vem beskriver? Springerklubbens utbildade beskrivare.

Varför ska jag som uppfödare arrangera en funktionsbeskrivning?
– varudeklaration av din avel
– bra aktivitet vid valpträff
– du får spindeldiagram över dina kullar
– bidrag till rasens fortsatta utveckling

Hur gör jag?
Kontakta din lokalavdelning eller SKs avelskommitté: avel@springerklubben.org