Mentalitet – Funktionsbeskrivning, innan och efter

Uppfödare eller hanhundsägare som vill beskriva sin kull

Innan beskrivningen: 

 1. Boka en Beskrivare & Testledare och bestäm ett datum. Kom överens med beskrivaren och testledaren vad de vill ha i ersättning.
 2. Meddela Avelskommittén eller din lokalavdelning att du skall beskriva din kull helst 4 veckor innan beskrivningen.
 3. Ordna mark att vara på, kontakta markägaren för tillstånd.
 4. Bjud in dina valpköpare/avkommor.
 5. Ordna fågel.
 6. Ordna dummys & halsband. Kolla med beskrivaren.
 7. Ordna figurant med hund som kan apportera vid vattnet och valla av innan beskrivningen börjar.
 8. Ordna en funktionär som ej är med i kenneln, eller äger hund som blir beskriven.
 9. Meddela starttid och mötesplats  för Beskrivargruppen, och deltagarna.
 10. Ordna lunch och fika till Beskrivargruppen.
 11. Ordna scanner att läsa av chipnummer på deltagande hundar. (Stickprov). Kolla med Beskrivaren var du kan låna en scanner.
  Tänk på att alla skall ha med sig hundens registreringsbesvis. 
 12. Gör en startlista så alla vet i vilken ordning de går.

Efter beskrivningen:

Skicka protokoll till:

 1. Ägarna till de beskriva hundarna (om de inte fick dem på plats).
 2. Om möjligt även till hanhundsägaren.