Nyhetsbrev

2020-05-01: HS har tagit beslut, utifrån enkätsvar som kommit oss till del, att ge ut tidningen i mars och december. Två nyhetsbrev kommer att läggas ut på hemsidan i juni och september. Utöver nyhetsbrev kommer tidningen att ges ut i maj och december. Nyhetsbrev kommer på hemsidan i februari och september.