Resultat

Resultat skickas till:

Kopia på test skickas till: Lotta Claëson, Isbergsvägen 11, 647 95 Åkers Styckebruk, avel@springerklubben.org

  1. Fucosidos DNA-test
  2. MH-protokoll
  3. PRA cord-1 gentest

Övriga hundsporter (Agility Bruks Lydnad Viltspår etc.)