Statuter för Årets Springer

Observera att du själv måste skicka in dina resultat. Det är viktigt att du skickar in ett uträknat resultat, så det framgår vad ni tävlar i. Om resultatet inte är uträknat kommer vi tyvärr inte att kunna ta emot det som ett bidrag, utan det returneras till avsändaren. Varmt välkommen med ditt bidrag!

Senast 15 januari behöver vi ha ditt resultat för att det ska räknas.

Ansökan skickas till: pokalfogde@springerklubben.org eller per post till Petra Plumridge, Vägen till Lid 10, 442 90 Kungälv

 • Årets Springer (tävlingsgren) ……………………………………………………………………………………………..
 • Hundens namn & registreringsnummer ………………………………………………………………………………
 • Ägarens namn …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Specifikation enligt statuter (uträknat resultat i den gren du tävlar i) …………………………………….

SPRINGERKLUBBENS STATUTER

För att kunna söka krävs att ägare och förare till hunden har medlemskap i Springerklubben. För ansökan om Årets uppfödare gäller att samtliga kennelinnehavare har medlemskap i Springerklubben. Se statuterna nedan för ansökan:

 • Årets springer HÄR »
 • Årets uppfödare HÄR »
 • Årets agilityspringer HÄR »
 • Årets avelsspringer HÄR »
 • Årets bruksspringer HÄR »
 • Årets jaktspringer HÄR »
 • Årets juniorspringer HÄR »
 • Årets lydnadsspringer HÄR »
 • Årets noseworkspringer HÄR
 • Årets rallylydnadsspringer HÄR »
 • Årets utställningsspringer HÄR »
 • Årets veteranspringer HÄR »
 • Årets viltspårspringer HÄR »

 ÅRETS SPRINGER – Statuter Reviderade 2018-01-01

Priset är skänkt av Springerklubben och är ständigt vandrande. Årets Springer är en tävling för svenskregistrerad Engelsk Springer Spaniel. Vinner gör den hund som erhållit högst poäng enligt nedanstående poängberäkningsregler. Resultatet från max tre (3) officiella jaktprov och max tre (3) officiella utställningar, anordnade i Sverige under tiden 1/1 – 31/12 det året tävlan gäller får ingå i beräkningsunderlaget. Resultat, med erhållna poäng, från både jaktprov och utställning är obligatoriskt. OBS! Högsta poäng räknas, t.ex. en hund som får excellent i kvalitet med CK erhåller 5 poäng för CK, så poäng för excellent räknas ej med.

UTSTÄLLNING JAKTPROV
PRIS POÄNG PRIS, klass POÄNG
BIS, SKK 20 1:a plac. segrarklass Cert 20
BIG, SKK / BIS, SSRK 15 2-4:e plac. segrarklass CK 18
BIR 10 1:a pris segrarklass 16
BIM 8 1:a pris öppenklass 14
Bhkl/Btkl 2-4 7 2:a pris öppenklass 13
Cert / CK 5 3:a pris öppenklass 12
Excellent 3 Godkänd Nybörjarprov A 10
Very Good 2 Godkänd Nybörjarprov B 8
Good 1

 ÅRETS SPRINGERUPPFÖDARE – Statuter Reviderade 2023-06-20

Priset är skänkt av Springerklubben och är ständigt vandrande. Här finns två (2) obligatoriska grenar, Jaktprov samt Utställning, som man måste ha resultat i för att kunna delta. Totalt i varje kategorier får tre (3) olika hundars resultat räknas, man kan alltså inte använda en hunds resultat mer än en gång per kategori. Maximalt får nio hundars resultat räknas, men samma hund kan förekomma i ett flertal grenar. Endast högsta resultat får räknas. Alla resultat skall vara från officiella och svenska arrangemang.

UTSTÄLLNING – obligatorisk gren JAKTPROV – obligatorisk gren
PRIS, placering POÄNG PRIS, klass POÄNG
BIS, SKK 40 1:a plac. segrarklass Cert 40
BIG, SKK / BIS, SSRK 30 2-4:e plac. segrarklass 35
BIS Veteran 20 1:a öppenklass 30
BIR 20 2:a öppenklass 28
BIM 18 3:a öppenklass 26
Bhkl/Btkl 2-4:e plac. 17 Godkänd Nybörjarprov A 20
Cert / CK 15 Godkänd Nybörjarprov B 15
Excellent, alla klasser 10
Very Good, alla klasser 8
Good, alla klasser 5
VILTSPÅRPROV – valfri gren LYDNADSPROV – valfri gren
PRIS, klass POÄNG PRIS, klass POÄNG
1:a öppenklass 10 1:a startklass 8
2:a öppenklass 8 2:a startklass 7
3:a öppenklass 6 3:a startklass 6
GK anlagsklass 4 Uppflyttad 8
1:a klass 1 12
2:a klass 1 11
3:a klass 1 10
1:a klass 2 16
2:a klass 2 15
3:a klass 2 14
1:a klass 3 20
2:a klass 3 19
3:a klass 3 18

 ÅRETS AGILITYSPRINGER – Statuter

Priset är skänkt av Jennie Ejneroos. Priset är uppsatt för att stimulera och uppmuntra ägare att tävla med sin springer i agility. Priset sattes upp 2013. Hunden måste vara svenskägd och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i Springerklubben. De fem (5) bästa loppen under året får räknas enligt nedanstående poängberäkning. På ett lopp räknar man antingen felfritt lopp eller pinne/SM-pinne/Cert. Endast officiella tävlingar i Sverige får räknas. Priset erövras för alltid av den ägare som har 10 inteckningar med en eller flera hundar. Ett felfritt lopp är ett lopp med 0 fel (dvs. inga hinder- eller tidsfel). Om två hundar hamnar på samma totalpoäng får man räkna hundens tio (10) bästa resultat enligt ovanstående poängberäkning. Om det fortfarande inte går att skilja dem åt får man räkna det antal poäng som respektive hund har erövrat på alla sina starter under året enligt ovanstående poängberäkning.

POÄNG
PRIS Klass 1 Klass 2 Klass 3
Felfritt lopp 2 5 8
Pinne/SM-pinne 5 7 14
Cert 25

 ÅRETS AVELSSPRINGER – Statuter Reviderade 2018-01-01 

Priset ”Ceasars Minnespris” är skänkt av Helene & David Björkman, kennel Barecho, till minne av NUCH SU(u)CH FINV-99 NV-99 Barecho Ambitious Agent. Priset är ständigt vandrande. För deltagande i tävlan om Årets Avelsspringer skall följande gälla: Avelsdjuret skall vara svensk- eller norskregistrerad samt svenskägd. Dessutom måste avelsdjuret själv ha erhållit lägst ett 1:a pris/Excellent i kvalitetsbedömning på officiell utställning, detta behöver inte ha erhållits det året som tävlan för detta pris gäller. Poängen baseras på avkommornas meriter från officiella utställningar och/eller jaktprov i Sverige under tiden 1/1 – 31/12 det året som tävlan gäller. Minst 3 olika avkommor ur minst 2 olika kombinationer skall räknas. Varken utställning eller jaktprov är en obligatorisk gren, det går bra att avkommorna har pris från endast en av dessa grenar. Något maxantal avkommor eller meriter finns ej. BIR-jakt och BIR-veteran räknas ej. Endast högsta resultat räknas, maxpoäng på en utställning är 10 poäng.

UTSTÄLLNING JAKTPROV
PRIS POÄNG PRIS, klass POÄNG
BIR 10 1:a plac. segrarklass, Cert 15
BIM 8 2:a plac. segrarklass 12
Cert 5 3:e plac. segrarklass 10
Reserv-Cert 2 4:e plac. segrarklass 9
Reserv-Cert, avkomma 2 1:a pris öppenklass 8
2:a pris öppenklass 7
3:e pris öppenklass 6
Godkänd nybörjarprov A 5
Godkänd nybörjarprov B 3

 ÅRETS BRUKSSPRINGER – Statuter

Priset ”Majas Minnespris” är skänkt av Ingrid Röjelid till minne av LP SLCH SBCH Gofields Happy Muriel. Priset är ständigt vandrande. Hunden skall ha erhållit lägst Very Good i kvalitet på officiell utställning. Under året skall hunden ha deltagit i minst två (2) brukstävlingar anordnade av SBK. Endast tävlingar med godkänt resultat eller bättre räknas. Vinner gör den hund som uppnått högst medelvärde på det procentuella resultatet räknat på två tävlingar. Högst en av dessa tävlingar får vara i appellklass. Om två hundar når samma medelvärde vinner den hund som tävlat i en högre klass. Om det fortfarande inte går att skilja hundarna åt vinner den hund som haft högst procentuellt resultat på en tävling. 


 ÅRETS JAKTSPRINGER – Statuter Reviderade 2018-08-01 

Priset är skänkt av SK-syd och är ständigt vandrande. För deltagande i tävlan om Årets Jaktspringer skall följande gälla: Hunden skall vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från officiella jaktprov i Sverige får räknas och lägst nybörjarprov A. Max tre (3) jaktprov får räknas. Vid lika poäng räknas högsta klass och antal Cert, alternativt högsta poäng på Nybörjarprov A.

PRIS, klass POÄNG
1:a plac. segrarklass, Cert 20
2:a plac. segrarklass 18
3:e plac. segrarklass 16
1:a öppenklass 14
2:a öppenklass 12
3:a öppenklass 10
Godkänd nybörjarprov A 8

 ÅRETS JUNIORSPRINGER – Statuter Reviderade 2018-01-01 

Priset är skänkt av Helene & David Björkman, kennel Barecho, till minne av NUCH SU(u)CH SVCH SV-99 Barecho Pretty Picture. Priset är ständigt vandrande. För deltagande i tävlan om Årets Juniorspringer skall följande gälla: Hunden skall vara svenskregistrerad. Endast resultat från juniorklass får ingå (ålder 9-18 mån). Poängen baseras på resultat från juniorkonkurrensklass på officiella utställningar i Sverige under tiden 1/1 – 31/12 det året som tävlan gäller. Resultat från åtta (8) officiella utställningar anordnade av SKK, SSRK eller SK får ingå i beräkningsunderlaget. Observera att Excellent är en grundförutsättning för att få poäng. Antal deltagande i juniorklassen där poängen erhålls skall räknas vid utställning och detta antal ger en poäng för varje tiotal deltagande hundar i resp. juniorklass. Vid ev. lika poäng räknas antal starter i juniorklass på utställning under året, den som startat minst gånger i juniorklass vinner. Är även det lika så är det den som vunnit flest cert som vinner titeln. Om hunden även erhållit pris på jaktprov arrangerat av SSRK under samma år får bästa resultat från det årets jaktprov läggas till utställningsmeriterna. Jaktprovsresultatet kan erhållas även efter 18 månaders ålder och ändå ingå i beräkningsunderlaget för Årets Juniorspringer.

Exempel: En junior som vinner juniorkonkurrensklassen där sex hundar deltager och sedan även får cert får alltså 7,6 poäng.

UTSTÄLLNING JAKTPROV
PRIS, plac POÄNG PRIS, klass POÄNG
1:a plac 5 1:a öppenklass 18
2:a plac 4 2:a öppenklass 16
3:e plac 3 3:a öppenklass 15
4:e plac 2 Godkänd nybörjarklass A 12
Cert 2 extra Godkänd nybörjarklass B 9
Reserv-Cert 1,5 extra
CK 1 extra

 ÅRETS LYDNADSSPRINGER – Statuter Reviderade 2023-06-20 

Priset är skänkt av Monika Jansson, kennel Mountjoy. Priset är uppsatt för att stimulera och uppmuntra ägare att tävla sin hund inom lydnadssporten. Priset sattes upp 2008. Hunden måste vara svenskägd och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i Springerklubben. De fem (5) bästa resultaten under året får räknas enligt nedanstående poängberäkning. Endast officiella tävlingar i Sverige får räknas. Priset erövras för alltid av den ägare som har 10 inteckningar med en eller flera hundar. Om två hundar hamnar på samma totalpoäng skall den hund vinna som har tagit flest klassvinster, kan man inte skilja dem åt skall den med flest 1:a pris vinna och då får man tillgodoräkna sig alla sina starter under året. Kan man ändå inte skilja hundarna åt, är det den hund som har flest pris under året, och då får man tillgodoräkna sig alla sina starter under året. Kan man ändå inte skilja hundarna åt, får man räkna det antal poäng som respektive hund har erövrat på alla sina starter under året enligt ovanstående poängberäkning.

PRIS POÄNG
Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
1:a klassvinst 9 11 13 16
1:a 8 10 12 15
2:a 6 8 10 13
3:e 4 6 8 11

 ÅRETS NOSEWORKSPRINGER – Statuter Instiftat 2018-01-01 

Priset är instiftat av Linda och Magnus Johansson, kennel Angelmoores. Hunden måste vara svenskägd och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i Springerklubben. Varje ekipage får tillgodoräkna sig sina fem (5) bästa resultat under året. Endast officiella starter. Vinner gör den hund som erhållit högst poäng enligt nedanstående poängberäkningsregler. Om det blir lika, så räknas i första hand totala antal SSE, i andra hand minst antal fel som utslagsgivande.

 • TSM = Tävling Samtliga Moment
 • TEM = Tävling Enskilda Moment
 • SSE = Särskilt Samspelt Ekipage
 • SSE Diplom = SSE på samtliga moment under en tävling med minst två domare
KLASS POÄNG
Godkänt doftprov eukalyptus 5
Godkänt doftprov lagerblad 10
Godkänt doftprov lavendel 10

Du räknar det poäng du fått på tävling och multiplicerar enligt nedan tabell:

TSM, klass TOTALPOÄNG x TEM, klass TOTALPOÄNG x
klass 1 0,5 klass 1 0,4
klass 2 1,5 klass 2 1,4
klass 3 3,0 klass 3 2,9
Elit 5
Bonuspoäng SSE i något moment 20 Bonuspoäng SSE Diplom 100

 ÅRETS RALLYLYDNADSSPRINGER – Statuter Reviderade 2018-06-01 

Priset är skänkt av Vi2 Hundcenter och Ida Lindgren, Ziridas kennel, instiftat 2016. Priset är uppsatt för att stimulera och uppmuntra ägare att tävla med sin springer i rallylydnad. Endast officiella tävlingar i Sverige får räknas. Hunden måste vara svenskägd och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i Springerklubben. Vandringspriset erövras för alltid av den ägare som har 10 st ”årets rallylydnadsspringer” med en eller flera hundar. Nytt pris skänks då av Vi2 Hundcenter. De fem (5) högsta poängen i den högsta klassen ekipaget tävlar i räknas samman och multipliceras enligt tabellen nedan. Ekipaget kan endast räkna kvalificerade poäng från den högsta klass ekipaget tävlar i. Högst slutsumma blir Årets Rallylydnadsspringer. Maxpoäng kan som högst bli 250 poäng. Om det inte går att skilja ekipagen åt tar ekipaget i den högsta klassen hem priset. Om man fortfarande inte kan skilja ekipagen åt räknar man de sex högsta resultaten (över 70, 75, 80 respektive 90 poäng beroende på klass). Om man fortfarande inte kan skilja ekipagen åt räknar man de sju högsta resultaten (över 70, 75, 80 respektive 90 poäng beroende på klass) och så vidare tills det på något sätt skiljs åt i poäng eller slutligen i flest antal starter.

Exempel: En tävlande har fått följande fem högsta resultaten i nybörjarklass 98p, 92p, 86p, 81p, 78p = totalpoängen 435. Denna summa multipliceras med 0,2 enligt tabellen nedan och slutsumman blir då 87 poäng. Samma resultat i fortsättningsklassen skulle bli x 0,3 vilket blir en slutsumma på 130,5 poäng.

TOTALPOÄNG x SLUTSUMMA
Nybörjarklass 0,2
Fortsättningsklass 0,3
Avancerad klass 0,4
Mästarklass 0,5

 ÅRETS UTSTÄLLNINGSSPRINGER – Statuter

Priset är skänkt av SK-syd och är ständigt vandrande. För deltagande i tävlan om Årets Utställningsspringer skall följande gälla: Hunden skall vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från utställningar anordnade under tiden 1/1-31/12 i Sverige får räknas. BIR och BIM i veteranklass gäller ej. Resultat från sju (7) officiella utställningar anordnade av SKK, SSRK eller SK och en (1) inofficiell utställning arrangerad av SK (ej dual purpose show) får ingå i beräkningsunderlaget. Vid lika poäng räknas antal CACIB. Antal katalogförda (officiella klasser, ej valp- eller avelsklass) ESS skall räknas vid utställningarna och detta antal ger 0,5 poäng för varje tiotal anmälda hundar i officiell klass. T ex. 45 katalogförda hundar ger 2,25 poäng till samtliga placeringar i Bhkl och Btkl.

PLACERING POÄNG
1:a BIR 10
1:a BIM 8
2:a Bhkl / Btkl 6
3:a Bhkl / Btkl 5
4:a Bhkl / Btkl 4

 ÅRETS VETERANSPRINGER – Statuter

Priset är skänkt av Tarja Hovila, kennel Adamant’s, och Ulla Larsson, kennel Rowntree, till minne av INT SFUCH Adamant’s Chocolate Dream. Priset är ständigt vandrande. Till grund för poängsammanräkningen får de fem (5) bästa resultaten från officiell utställning i veteranklass räknas på SKK, SSRK och SKs Club Show.

PLACERING KLUBB POÄNG
BIS veteran SKK 50
BIS-2 & BIS-3 SKK 45
BIS-4 SKK 30
BIS Veteran SSRK 35
BIS-2 & BIS-3 SSRK 30
BIS-4 SSRK 25
BIR veteran 20
BIM veteran 10
Max poäng = 250 poäng

 ÅRETS VILTSPÅRSPRINGER – Statuter Reviderade 2022-01-01 

Priset är skänkt av Ulla Larsson, kennel Rowntree. Priset är ständigt vandrande. Årets Viltspårspringer är en tävling för svenskregistrerad Engelsk Springer Spaniel. Vinner gör den hund som erhållit högst antal poäng enligt nedanstående poängberäkningsregler. De fem (5) bästa resultaten från svenskt officiellt prov får räknas. Avgörande om fler hundar har samma slutpoäng är antal 1:a pris, utöver de fem prov som ingår. Vid lika så delas placeringen.

PRIS, klass POÄNG
1:a öppenklass 10
2:a öppenklass 8
3:a öppenklass 6
GK anlagsklass 4
Max poäng = 50 poäng