Styrelseval

Har du förslag på styrelsemedlem som är intresserad av föreningsarbete och Springer Spaniel? Kontakta vår valberedning: valberedning@springerklubben.org

Valberedningens förslag på styrelse 2019

Följande val till styrelse ska förrättas;

val av ordförande (1 år)

val av tre ledamöter (2 år)

val av två suppleanter (1 år)

 • Ordförande: Allan Grimling (omval 1 år)
 • Vice Ordförande: Klas Åkervall (omval 2 år)
 • Kassör: Karin Wigstrand (omval 2 år)
 • Sekreterare: Helene Björkman (mandat 2010)
 • Avelsansvarig: Lena Lindh-Carlsson (mandat 2010)
 • Jaktansvarig: AnnMarie Skansen (omval 2 år)
 • Utställningsansvarig: Camilla Lundholm (mandat 2010)
 • Suppleant: Maria Ljungmark (omval 1 år)
 • Suppleant: (nyval 1 år)

 • Revisorer: Eva Wiklund, Maire-Ly Fröberg  (omval 1 år)
 • Revisorssuppleanter: Kerstin Abbing, Madeleine Nyberg Totth  (omval 1 år)