VIKTIG INFORMATION

Fullmäktige och Samrådsmöte

.

2020-04-21: Vi har fått ett datum för Fullmäktige, på distans 2 maj 2020.

2020-03-17: Till följd av SKKs och SSRKs rekommendationer kommer Springerklubbens Fullmäktige att skjutas upp. Ny tid och nytt datum kommer att meddelas när det fastställts av huvudstyrelsen.

2020-03-12: Med anledning av spridningen när det gäller Corona-viruset i Sverige väljer Springerklubbens huvudstyrelse att ställa in det fysiska Fullmäktige- och Samrådsmötet den 21-23/3 2020. Detta för att försöka minimera eventuell smittspridning. I dagsläget planeras det för en form av telefonfullmäktige då Tele2 öppnat upp för en större form av telefonkonferens med anledning av Corona-viruset. Mötesordförande, Springerklubbens ordförande, sekreterare och kassör kommer att träffas fysiskt i samband med telefonfullmäktige. Mer information kommer att komma efterhand när mer detaljer är fastställda.

SKK gick 11/3-20 ut med information om att:

  • SKK/CS har beslutat att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 personer eller färre kan ställas in, med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör.
  • SKK/CS har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast 31 maj.

Springerklubben uppmanar samtidigt alla medlemmar att löpande hålla sig uppdaterade, om det sker förändringar i de rekommendationer som ges ut av Folkhälsomyndigheten.

Springerklubbens Huvudstyrelse