Årsmöte 2024

Årsmöteshandlingar 2024-03-21

Springerklubbens digitala årsmöte 21 mars 2024 kl. 19:00. 

Anmälan till mötet sker till styrelsen@springerklubben.org senast 17/3.

Skriv ditt namn och den mailadress som du vill ha kallelsen/länken till mötet på. Torbjörn Håkansson, vice ordförande SSRK, kommer vara mötesordförande och det är han som skickar ut länken till mötet.

  1. Dagordning 2024
  2. Verksamhetsberättelse 2023
  3. Verksamhetsplan 2024
  4. Medlemsavgifter & Reseersättning 2023
  5. Resultaträkning 2023
  6. Balansräkning 2023
  7. Budgetförslag 2024
  8. Valberedningens förslag 2024
  9. Revisorernas berättelse 2023
  10. Stadgar Springerklubben