Club Show

Springerklubben anordnar en officiell utställning per år, med rätt att utdela certifikat, där resultat registreras hos Svenska Kennelklubben. På vår Club Show inbjuds rasspecialister från företrädesvis Storbritannien. Club Show anses vara årets ”happening” med ett mångfald av springerälskare, deltagare, priser och feststämning.

Utställningsansvarig: Camilla Lundholm, Solviksvägen 24, 671 33 Arvika, 0570-18746, 0767-879565, utstallning@springerklubben.org

RESULTAT

Tack till våra sponsorer!

AGRIA DJURFÖRSÄKRINGBRATTSPETS