Club Show

Springerklubben anordnar en officiell utställning per år, med rätt att utdela certifikat, där resultat registreras hos Svenska Kennelklubben. På vår Club Show inbjuds rasspecialister från företrädesvis Storbritannien. Club Show anses vara årets ”happening” med ett mångfald av springerälskare, deltagare, priser och feststämning.

Utställningsansvarig: Carina Lockwall 0730-385123 utstallning@springerklubben.org

2024 års Club Show äger rum den 20 juli!

RESULTAT