Club Show

Springerklubben anordnar en officiell utställning per år, med rätt att utdela certifikat, där resultat registreras hos Svenska Kennelklubben. På vår Club Show inbjuds rasspecialister från företrädesvis Storbritannien. Club Show anses vara årets ”happening” med ett mångfald av springerälskare, deltagare, priser och feststämning.

Utställningsansvarig: Carina Lockwall 0730-385123 utstallning@springerklubben.org

Club Show 2021

2021-05-05 Styrelsen informerar
På grund av det osäkra läge vi befinner oss i, relaterat till pandemin, har vi tagit det säkra före det osäkra att flytta fram årets Club Show till den 23-24 oktober. Vi har även behövt byta plats till Stigsbergs gård/ridhus, Bålsta. Allt detta för att vi verkligen vill kunna genomföra årets Club Show. Samma domare Annika Ultveit-Moe. Mer info om anmälan samt förslag på boende kommer läggas ut här på Springerklubbens hemsida, Facebooksida samt Club Shows egen Facebooksida.

RESULTAT

Tack till våra sponsorer!