Fullmäktige 2020

För att läsa filer behövs Acrobat Reader som hämtas gratis på: Adobe’s hemsida. För mobil eller surfplatta laddas den ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).

Fullmäktigehandlingar 2020-05-02

(Fullmäktige hölls på distans 2 maj 2020 pga. pandemin.) 

 1. Dagordning 2020
 2. Verksamhetsberättelse 2019
 3. Verksamhetsplan 2020
 4. Verksamhetsberättelse avel 2019
 5. Verksamhetsberättelse jakt 2019
 6. Verksamhetsberättelse utställning 2019
 7. Valberedningens förslag 2020
 8. Proposition HS
 9. Revisionsberättelse 2019
 10. Medlemsavgift Reseersättning 2020
 11. Vägbeskrivning
 12. Budgetförslag 2020
 13. Balansräkning 2019
 14. Resultaträkning 2019
 15. Delegatförteckning 2020
 16. Redovisning videomöten 2019
 17. Protokoll FULLMÄKTIGE 2020