Avel


RAS-dokument med frågor

Avelsansvarig: Lotta Claëson, Isbergsvägen 11, 647 95 Åkers Styckebruk, 0707-708494 avel@springerklubben.org

Vad är Springerklubbens avelsansvarig för något?
I Springerklubben ingår en person som är avelsansvarig. Ambitionen är att ge service till våra uppfödare och att verka för sundhet och god utveckling av rasen Engelsk Springer Spaniel. Till avelsrådet är en kommitté bestående av 4 personer knutet. Avelskommittén försöker bevaka och tolka vad som händer inom vårt område.

Vad kan avelsansvarig göra för våra medlemmar?
Avelsansvarig skall kunna ge service till sina medlemmar avseende HD-statistik och kullstatistik kring val av täckhundar. Däremot anvisas inte hanhundar. För vissa sjukdomar finns bekämpningsprogram som vi är anslutna till, där särskilda regler gäller för att få registrera valpar. Information om detta samt SKK:s policy i avelsfrågor, samt hur (i den mån det är kartlagt) olika defekter nedärvs vill vi också kunna förmedla.

Vi, Springerklubben och DU som uppfödare, har ett gemensamt arv att förvalta. Vi har ett ansvar för att bevara de rasspecifika egenskaper som ger Springern dess speciella karaktär och vara väl införstådd i sambandet; mentalitet – funktion – exteriör.

Vi måste med stor ödmjukhet vara medvetna om att det goda avelsresultat som under lång tid har byggts upp inom vår ras, mycket snabbt kan raseras om vi bedriver en oförsiktig avel som inte tar hänsyn till ovan nämnda samband. Vi måste därför ta vårt ansvar och bedriva ett målinriktat, långsiktigt och hållbart avelsarbete.