Avel


RAS-dokument med frågor

AVELSNYTT *16/1
EPILEPSI
FUCOSIDOS
HÖFTER & HD-INDEX
JUVERTUMÖRPROJEKTET
MENTALITET
ÖGON 
Acral Mutilation Syndrome, AMS
AMS, svenska
DAMS, svenska *NY
Code Of Breeder’s Ethics
Hälsoenkät, oktober 2018
Jordbruksverkets föreskrifter
Juridiska frågor & svar
Jordbruksverkets föreskrifter
RAS, Rasspecifik Avelsstrategi
Avelsrekommendationer (ur RAS)
SKK’s grundregler
Statuter forskningsfond

 

Avelsansvarig: Lotta Claëson, Isbergsvägen 11, 647 95 Åkers Styckebruk, 0707-708494 avel@springerklubben.org

Avelskommitté: Lotta Claëson, Lena Lindh-Carlsson, Marica Teir & Marita Johansson.

Vad är Springerklubbens avelsansvarig för något?
I Springerklubben ingår en person som är avelsansvarig. Ambitionen är att ge service till våra uppfödare och att verka för sundhet och god utveckling av rasen Engelsk Springer Spaniel. Till avelsrådet är en kommitté bestående av 4 personer knutet. Avelskommittén försöker bevaka och tolka vad som händer inom vårt område.

Vad kan avelsansvarig göra för våra medlemmar?
Avelsansvarig skall kunna ge service till sina medlemmar avseende HD-statistik och kullstatistik kring val av täckhundar. Däremot anvisas inte hanhundar. För vissa sjukdomar finns bekämpningsprogram som vi är anslutna till, där särskilda regler gäller för att få registrera valpar. Information om detta samt SKK:s policy i avelsfrågor, samt hur (i den mån det är kartlagt) olika defekter nedärvs vill vi också kunna förmedla.