Avel

Vad är Springerklubbens avelsansvarig för något? I Springerklubben ingår en person som är avelsansvarig. Ambitionen är att ge service till våra uppfödare och att verka för sundhet och god utveckling av rasen Engelsk Springer Spaniel. Till avelsrådet är en kommitté bestående av 4 personer knutet. Avelskommittén försöker bevaka och tolka vad som händer inom vårt område.

Vad kan avelsansvarig göra för våra medlemmar? Avelsansvarig skall kunna ge service till sina medlemmar avseende HD-statistik och kullstatistik kring val av täckhundar. Däremot anvisas inte hanhundar. För vissa sjukdomar finns bekämpningsprogram som vi är anslutna till, där särskilda regler gäller för att få registrera valpar. Information om detta samt SKK:s policy i avelsfrågor, samt hur (i den mån det är kartlagt) olika defekter nedärvs vill vi också kunna förmedla. Har du en jaktspringer hänvisas du till JiS.

Avelsansvarig: Lena Lindh-Carlsson,  Länsvägen 10 Solhem,  740 81 Grillby, 0171-470525, 0736-169375  avel@springerklubben.org

 

2018-09-01: Tyvärr så har SKK inte godkänt förslaget på nytt RAS 2016-2020. Avelskommittén kommer under hösten att ta fram ett nytt förslag.

Avelskommittén kommer aktivt att arbeta med de sjukdomar på engelsk springer spaniel som kan räknas som ett problem för rasen. Detta i linje med SKK:s tankar bl a kring RAS. Vi kommer framöver att informera om och utarbeta strategier för att få fler verktyg i avelsarbetet kring aktuella sjukdomar. Urvalet baseras på statistik från SKK, Rasdata, Agria breedprofile, insamlad information från uppfödare m.m.

2018-09-05: UPPDATERAD INFORMATION OM PRA-PROJEKTET

–  Hela selekteringen av arvsmassan är gjord på engelsk springer spaniel. Nu går forskarna igenom materialet för att hitta möjliga varianter. Man har kommit långt med förarbetet. När man hittar en stark kandidat kommer man undersöka om man kan visa att det är ”den” genen som orsakar PRA. Detta görs i olika steg och för att ytterligare bevisa att man hittat rätt gen. Processen kommer troligtvis att ta några år innan den är klar. SLU och Tomas Bergström har ett nära samarbete med kollegor i England. Springerklubben & SLU fortsätter med det fina samarbetet och håller er medlemmar uppdaterade. Avelskommittén hjälper till att samla in blodprover till SLU. Vi informerar och sänder aktuella blanketter för provtagning hos veterinär till ägare av ESS som är diagnostiserade med PRA. Tomas vill fortsatt ha in blodprov från sjuka hundar. Kontakta avelsansvarig om du har frågor angående blodprovstagningen >> avel@springerklubben.org