Ögon

Springerklubben skall verka för:

  • att information om SK’s avelspolicy gällande ögon publiceras i Springertidningen, på hemsidan samt på uppfödarmöten.
  • att uppmuntra till att ögonspegla även äldre hundar.
  • att årligen följa utvecklingen av nya PRA-fall.
  • att följa och stödja utvecklingen av DNA-tekniken gällande PRA.
  • att fortsätta att samla blodprov från PRA-drabbade hundar samt deras släktingar för framtida forskning.
  • att ge återkommande information om glaukom i Springertidningen, på hemsidan och på uppfödarträffar under en 5-årsperiod.
Glaukom
PRA

Kopia på resultat skickas tillavel@springerklubben.org