Välkommen till Springerklubben, rasklubben för alla med Engelsk Springer Spaniel, oavsett användningsområde.

Uppdaterat → läs här

Lokalavdelning Uppland/Västmanland har, pga svårigheter att få en fulltalig styrelse, beslutat att lägga ned avdelningen. De medlemmar som var registrerade i avdelningen har samtliga flyttas till Springer Östra/Gotland. Givetvis har alla medlemmar rätt att byta till annan lokalavdelning, detta görs via medlem@skk.se Springer Östra/Gotland är en stor avdelning med många aktiviteter. www.springerostra.se är en bra sida att söka information om aktuella och planerade aktiviteter. Mer information från Östra/Gotland kommer via mail (den adress som finns registrerad i medlemsregistret) inom några veckor. // För styrelsen Springerklubben Karin Wigstrand

Tack för besöket, totalt: 856134 månad: 2199 vecka: 282 idag: 12