Styrelsen informerar

2024-03-25
Under året som gått har Springerklubbens jaktkommitté & huvudstyrelsen stött och blött frågan hur klubben ska kunna erbjuda medlemmarna jaktträning med egna instruktörer, och genom det kanske även få fler att prova på och våga starta på nybörjarprov. Vi tycker att det är av stor vikt att våra spaniels även inom detta område bibehåller spanielns rasegenskaper.

Genom att utbilda fler instruktörer kommer vi att kunna erbjuda nybörjare, valpköpare och den ”vanliga” hundägaren en grundkurs i apportering och sök. På så vis kan vi bidra till att fler spaniels får ett rikt och aktivt hundliv med passande aktiviteter för rasen. Sedan kanske fler får upp ögonen för jaktprov och vi får en avelsutvärdering på köpet. Men huvudsyftet är att erbjuda grundutbildning i jaktträning. Vi kommer att utbilda via SSRK så att alla våra instruktörer får en gedigen likriktad utbildning. Detta gör att vi får en samsyn, inom klubben, på våra utbildningar och håller samma standard vart man än väljer att gå kurs i landet.

Under 2024 beslutade styrelsen att 5 st instruktörer skall utbildas under 2024/2025. Som första steg i detta har vi skickat ut informationsbrev till alla befintliga lokalavdelningar. Därefter kommer det göras ett första urval genom att lokalavdelningarna skickar in namnförslag på lämplig representant. Huvudstyrelsen kommer sedan göra ett geografiskt urval, så vi får instruktörer spridda över landet. De som väljs ut skickas in till SSRK där den slutgiltiga antagningen sker.

Är du intresserad, eller vet du någon som skulle passa – hör av dig till din lokalavdelning som vet exakt vilka kriterier man måste uppfylla. Som jaktansvarig i HS så ser jag verkligen fram emot att Springerklubben i framtiden ska, förutom utställningar m.m, kunna erbjuda jaktträning i egen regi. Har du funderingar är du välkommen att maila jaktansvarig@springerklubben.se

2023-11-02
Årsmöte 2024 kommer vara digitalt och hållas 2024-03-21 kl.19:00, mer information kommer närmare mötet.

2023-07-03
Styrelsen önskar alla en härlig sommar. Nu tar vi semester v. 27-31, vilket innebär att svarstiden på ev. mail blir längre. Frågor gällande Club Show besvaras av utställningsansvarig: utstallning@springerklubben.org 0730-385123 

2023-05-08
Lokalavdelning Uppland/Västmanland har, pga svårigheter att få en fulltalig styrelse, beslutat att lägga ned avdelningen. De medlemmar som var registrerade i avdelningen har samtliga flyttas till Springer Östra/Gotland. Givetvis har alla medlemmar rätt att byta till annan lokalavdelning, detta görs via medlem@skk.se Springer Östra/Gotland är en stor avdelning med många aktiviteter. www.springerostra.se är en bra sida att söka information om aktuella och planerade aktiviteter. Mer information från Östra/Gotland kommer via mail (den adress som finns registrerad i medlemsregistret) inom några veckor.
// För styrelsen Springerklubben Karin Wigstrand

2023-05-03
Under mars månad hade vi ett erbjudande från vår samarbetspartner Svedea Djurförsäkringar. Alla som tog en offert på en hundförsäkring var med i utlottning av ett Back On Tracktäcke och träningsdummies. Vi har dragit de lyckliga vinnarna och vi säger ett stort grattis till följande: Lotta Claesson, Back On Tracktäcke, Brita Sjöström, dummie, Susanne Finnström, dummie. Vinsten kommer på posten!

2023-01-12
Styrelsen önskar att alla Lokalavdelningar omgående skickar den aktuella mailadress som respektive lokalavdelning vill ha information ex. medlemslistor m.m till. Mail kommer åter till styrelsen som olevererbara.

2022-12-21
Vi söker nu efter dig som kan tänka dig att vara kassör eller sekreterare i vår härliga springerklubb. Känner du att detta vore något för dig så tveka inte att höra av dig till valberedningen: valberedning@springerklubben.org

2022-11-14
Årsmöte 2023 kommer att hållas 19/3. Mer information presenteras här på Springerklubbens hemsida och på Springerklubbens FB-sida.

2022-11-11 Sponsring av BPH avslutas 
Målet Springerklubben satt upp för sponsring är nu uppnått med över 500 ESS som deltagit. Bara under 2022 har 89 ESS deltagit på BPH. (2016 hade totalt 87 Engelsk Springer Spaniel deltagit på BPH.) Då beslutade Springerklubben sponsra fram till den magiska gränsen av 200 st för att få en 200-analys. Detta förlängdes sedan till 500 hundar för att även få en 500-analys från SKK. Tyvärr görs det inte längre någon sådan eftersom SKK arbetar mot att det i stället ska utvecklas mentalindex på raser. 
Sponsringen har gällt för de ESS vars ägare varit medlemmar i Springerklubben och klubben har för dessa återbetalat halva anmälningsavgiften. Springerklubbens sponsring av BPH avslutas vid årsskiftet 2022-12 31. Läs mer här 
På avelsdata finns mycket intressant om BPH för den som är intresserad: https://hundar.skk.se/avelsdata/

2022-11-04
Tyvärr kommer det inte att finnas någon Springermonter vid Stockholm HundMässa i år, då det inte gick att få ihop tillräckligt många som hade möjlighet att arbeta där. Nu söker vi dig som vill vara med i en SHM-kommitté 2023 och arbeta på SHM, hjälpa till att organisera och göra reklam får vår fantastiska ras – Engelsk Springer Spaniel. Skicka din anmälan till styrelsen@springerklubben.org. Tillsammans är vi Springerklubben!

2022-10-30
Manusstopp för nästa nummer av Springertidningen är 10 november. KOM IGEN alla lokalavdelningar, uppfödare, hanhundsägare, hundägare, valpköpare och alla övriga medlemmar – hjälp vår tidningsredaktör att fylla tidningen med en massa härlig läsning om Engelsk Springer Spaniel och varför inte bidra med en julannons. Skicka ditt bidrag till tidningen@springerklubben.org senast 10 november.

2022-05-31
Ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget Svedea har tecknats, som medlem i Springerklubben erbjuds du en rabatt om 10%. Mer information kommer inom kort.

2022-04-18 Springerklubben 40 år!
Idag (18/4) för 40 år sedan träffades ett antal springerentusiaster (närmare bestämt 22st) på Scandic Hotel i Ursvik. Det var det första interimsmötet för bildandet av Springerklubben. Det ledde till att året därpå hade Springerklubben sitt första riktiga årsmöte. Interimsmötet valde Tore Danielsson till ordförande, Rolf Näslund till kassör m.m. Så grattis till Springerklubben idag till början av klubben. 
// En som var med (Siv Persson, kennel Fairley Hill’s)

2022-04-04
Agria har valt att avsluta samarbetet med ett antal rasklubbar där ibland Springerklubben. Rabatt på försäkringar gäller till och med december 2022. Förhandlingar med andra försäkringsbolag pågår. Styrelsen återkommer med information så snart som möjligt. Har ni frågor kontakta styrelsen via mail, styrelsen@springerklubben.org

2022-03-18
Information om SKKs visionsarbete. Var är Svenska Kennelklubben år 2030? Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade under hösten 2021 att inleda ett visionsarbete med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta organisationen mot visionen. Följ arbetet på https://skk.se/skk2030 

2022-02-16
Manusstopp för nästa nummer av Springertidningen är 10 mars. KOM IGEN alla lokalavdelningar, uppfödare, hanhundsägare, hundägare, valpköpare och alla övriga medlemmar – hjälp vår tidningsredaktör att fylla tidningen med en massa härlig läsning om Engelsk Springer Spaniel. Skicka ditt bidrag till tidningen@springerklubben.org senast 10 mars.

2022-02-07 Årsmöte 2022
På grund av oförutsedda händelser som styrelsen inte kan råda över så har det beslutats att årsmöte 2022 flyttas fram till 2022-05-29. Det kommer att bli ett fysiskt möte på Scandic Upplands-Väsby med möjlighet till digitalt deltagande. Mer information om anmälan och möteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan och FB. (SKKs Föreningskommittén har beslutat att den sista tidpunkten för att hålla årsmöten förlängs till den 30 juni för samtliga klubbar i SKK-organisationen. Beslutet gäller oaktat vad respektive klubbs stadgar anger som sista datum för årsmötet).

2021-11-29
Årsmöte 2022 kommer att vara ett digitalt årsmöte och hållas 19 mars. Mer information om tid och om hur vi går till väga kommer att meddelas här på Springerklubbens hemsida och FB-grupp.

2021-10-19
Styrelsearbetet fortskrider som vanligt och under en tid har det även varit full fokus på Club Show, så kul att äntligen kunna genomföra den. Styrelsen ser fram emot Club Show och hälsar alla välkomna dit, domare, ringsekreterare, utställare och publik, tillsammans hoppas vi på några härliga dagar där vi kan njuta av att se alla vackra hundar. 2022 är det dags för Springerklubben att återgå till årsmöte, datum är satt till 19 mars och kommer hållas i Örebro. Vill du inkomma med en motion skicka den till styrelsen@springerklubben.org senast 31 oktober 2021. Manusstopp för nästa nummer av Springertidningen är 10 november, kom igen alla lokalavdelningar, uppfödare, hanhundsägare, hundägare, valpköpare och alla övriga medlemmar, hjälp vår tidningsredaktör att fylla tidningen med en massa härlig läsning om Engelsk Springer Spaniel, skicka ditt bidrag till tidningen@springerklubben.org senast 10 november.

2021-07-02
Nu är de nya stadgarna fastställda. De antogs vid Springerklubbens fullmäktige på distans 2021-03-20 och fastställdes vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelsemöte 2021-05-28. Detta innebär att från och med 2022 återgår vi till årsmöten istället för fullmäktige, vilket innebär att alla medlemmar har rätt att delta och innehar rösträtt. Vill du inkomma med en motion så skicka den till styrelsen@springerklubben.org senast 31 oktober 2021.

2021-06-23
Äntligen är sommaren här och vi hoppas på en lagom varm sommar med många soliga dagar. Styrelsearbetet fortlöper som vanligt och nu är det full fokus på att kunna genomföra Club Show i oktober (givetvis efter FHM rekommendationer). Springerklubben kommer att bjuda på lunch både lördag och söndag så när du anmäler din hund/hundar tänk på att anmäla för lunch/luncher om så önskas, så vi kan planera därefter. Vill du sponsra Club Show med priser (kanske viss klass) meddela Carina Lockwall på utstallning@springerklubben.org. Information om anmälan m.m kommer inom det snaraste. Styrelsen kommer att vara lediga från v.26 t.o.m. v.30, vi önskar alla en härlig sommar. Var rädd om dig, din hund och dina nära och kära. Håll i, håll ut och håll avstånd.
Trevlig midsommar!

2021-05-19
Styrelsen beklagar att Springertidningen inte utkommit som planerat. Vår tidningsredaktör arbetar med att spåra orsaken och kontaktar tryckeriet för att se vad som hänt.

2021-05-05
På grund av det osäkra läge vi befinner oss i, relaterat till pandemin, har vi tagit det säkra före det osäkra att flytta fram årets Club Show till den 23-24 oktober. Vi har även behövt byta plats till Stigsbergs gård/ridhus, Bålsta. Allt detta för att vi verkligen vill kunna genomföra årets Club Show. Samma domare Annika Ultveit-Moe. Mer info om anmälan samt förslag på boende kommer läggas ut här på Springerklubbens hemsida, Facebooksida samt Club Shows egen Facebooksida.

2021-04-14
Våren är förhoppningsvis på väg med härlig grönska och efterlängtad värme. Styrelsen har påbörjat sitt arbete efter fullmäktige och arbetar hårt med att försöka genomföra Club Show på ett säkert sätt relaterat till pandemin. Styrelsen kommer att uppdatera informationen gällande Club Show fortlöpande på hemsidan och på FB. Under fullmäktige 2021 fick styrelsen i uppdrag att hitta en tredje medlem till valberedningen. Så känner du dig manad och vill vara med att påverka och arbeta för vår ras hör av dig till styrelsen på styrelsen@springerklubben.org, det är tillsammans som vi är Springerklubben. Var rädd om dig, din hund och dina nära och kära. Håll i, håll ut och håll avstånd.

2021-02-12
Tyvärr har lokalavdelning Gävle/Dala beslutat att med omedelbar verkan lägga ned lokalavdelningen. De medlemmar som tillhör avdelningen kommer att fördelas ut på lokalavdelning Mellan och Uppland/Västmanland beroende på geografisk tillhörighet. Ni kommer att kontaktas av era ”nya” avdelningar. Skulle någon vilja byta till annan lokalavdelning så är det bara att gå in under Klubbinfo-Medlemskap-Övriga ärenden.

2021-02-08
Nyhetsbrev, februari 2021

2021-01-13
God fortsättning på det nya året. Nu är det SKK som handhar Springerklubbens medlemshantering. Det har framkommit att det tyvärr är många adresser som inte stämmer och att det är många medlemmar som inte fått Springertidningen. Har du som medlem inte fått Springertidningen – gå in under Klubbinfo och Medlemskap, gå till knappen ”Andra ärenden” – här kan du själv göra dina ändringar, du kan bl.a. ändra din adress, din mail m.m. Springerklubben beklagar det merarbete som det medför för dig som medlem men tillsammans så löser vi det. Var rädd om dig och dina nära och kära. Håll i, håll ut och håll avstånd.

2020-11-06
Från och med 2021-01-07 kommer Svenska Kennelklubben, SKK, att administrera medlemskapet för Springerklubbens räkning. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan i samband med detta. Denna förändring medför inga ökade kostnader för dig som medlem och inte för Springerklubben som helhet. Styrelsen tackar Helene Björkman så mycket för allt jobb och all tid som lagts ner för Springerklubben som medlemsansvarig.

Som medlem i Springerklubben erbjuds du möjlighet att delta på bl. a. konferenser, utbildningar och utställningar, du får tillgång till rådgivning i eventuella frågor, du får tidningen Springertidningen och 15 % rabatt hos Agria Djurförsäkring (gäller fr. o. m 1/3).

2020-11-05
Höstrusket har infunnit sig och mörkret har tagit ett stadigt tag om oss, men snart är det 1:a advent och då känns det genast lite ljusare. Styrelsen vill framföra att det är så oerhört tråkigt och ledsamt att den pågående pandemin påverkar våra medlemmar och vår verksamhet, och att det är tillsammans som vi måste göra det bästa av situationen. Styrelsen arbetar för att kunna genomföra en coronasäkrad Club Show 2021. Håll i, håll ut och håll avstånd. Ta hand om er, era nära och era hundar. PS: glöm inte att skicka in din annons till Springertidningens julnummer, manusstopp 10/11 tidningen@springerklubben.org.

2020-09-17
Nyhetsbrev, september 2020

2020-09-16
Sensommaren är här och bjuder på underbar värme, den värmen boostar vi vårt måbrakonto med och tar med oss det in i hösten och vintern som nalkas. Julnummret av Springertidningen kommer ut i mitten av december och vi hoppas att det blir ett välfyllt nummer med många annonser och annan kul läsning, skicka ditt bidrag (för kostnad se här) till Catharina på tidningen@springerklubben.org senast 10/11. Styrelsen vill presentera de aktiviteter som det arbetas med så att du i god tid kan planera in dem:

  • Fullmäktige 2021 kommer att hållas 20-21/3-2021 någonstans i Stockholmsområdet, samrådsmöte planeras att genomföras i samband med fullmäktige. Glöm inte skicka ev. motioner till styrelsen senast 31/10.
  • Avelskonferens 2021 kommer att hållas 13-14/2-21 någonstans i Stockholmsområdet.
  • Club Show 2021  kommer att gå av stapeln 17/7-21 och plats är Ånnaboda.

Styrelsen önskar alla en härlig sensommar!

2020-07-01
Styrelsen har beslutat att ta bort diplom för speciella utmärkelser fr.o.m 2020, och endast ha kvar diplom till Årets springrar. Styrelsen har även beslutat att under rådande omständigheter relaterat till pandemin så kommer inga Årets springrar att utses 2020 då alla inte får samma förutsättningar för att tävla i de olika grenarna.
Äntligen sommar med ljusa kvällar och ljumma vindar. Styrelsen önskar alla medlemmar en härlig sommar med tid för reflektion och återhämtning. Styrelsen håller ledigt under juli månad och svarar då inte på mail som vanligt, vid akuta frågor kontaktas Karin Wigstrand på 070-300 60 05. Håll i, håll ut och håll avstånd.

2020-06-27
Förtydligande gällande uppfödarlistan – läs här!

2020-06-21
Information gällande uppfödarlistan:
Den 21/6 tas samtliga uppfödare bort från listan. Därefter är du som uppfödare välkommen att ansöka om att lägga till din kennel igen.
Kriteriet för att stå med på uppfödarlistan är att du/ni följer SKK’s grundregler, Jordbruksverkets regler och att du/ni förbinder er att följa Springerklubbens RAS-dokument och dess avelsrekommendationer. Vi uppmanar därför alla uppfödare att noggrant läsa RAS-dokumentet och avelsrekommendationerna.
Den uppfödare som bryter mot reglerna kommer att plockas bort från listan för en period av 6 månader, därefter är det ok att ansöka på nytt. Den som inte har en fungerande hemsida får istället en länk till en mailadress. // Springerklubben Lotta Claëson

2020-06-15
Nyhetsbrev, juni 2020

2020-05-01: HS har tagit beslut, utifrån enkätsvar som kommit oss till del, att ge ut tidningen i mars och december 2020. Två nyhetsbrev kommer att läggas ut på hemsidan i juni och september. Under 2021 kommer tidningen att ges ut i maj och december. Nyhetsbrev kommer på hemsidan i februari och september.

2020-04-21
Vi har fått ett datum för Fullmäktige, på distans 2 maj 2020.

2020-03-12
Fullmäktige och Samrådsmöte

Med anledning av spridningen när det gäller Corona-viruset i Sverige väljer Springerklubbens huvudstyrelse att ställa in det fysiska Fullmäktige- och Samrådsmötet den 21-23/3 2020. Detta för att försöka minimera eventuell smittspridning. I dagsläget planeras det för en form av telefonfullmäktige då Tele2 öppnat upp för en större form av telefonkonferens med anledning av Corona-viruset. Mötesordförande, Springerklubbens ordförande, sekreterare och kassör kommer att träffas fysiskt i samband med telefonfullmäktige. Mer information kommer att komma efterhand när mer detaljer är fastställda.

SKK gick 11/3-20 ut med information om att:

  • SKK/CS har beslutat att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 personer eller färre kan ställas in, med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör.
  • SKK/CS har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast 31 maj.

Springerklubben uppmanar samtidigt alla medlemmar att löpande hålla sig uppdaterade, om det sker förändringar i de rekommendationer som ges ut av Folkhälsomyndigheten.

2020-01-16
Gott Nytt År!
Nu har både Stockholms hundmässa och MyDog gått av stapeln, styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som bidrog till att göra våra Rasmontrar så fantastiskt fina, TACK! Det är ju tillsammans som vi är Springerklubben och det är tillsammans som vi formar Springerklubben. Styrelsen vill också rikta ett tack till projektgrupp ”Digitala konferenser” som arbetar med att försöka hitta en lösning inför framtiden, tack!
Inom en snar framtid kommer det komma en enkät på hemsidan gällande Springertidningen, vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara på de få frågorna och kanske även delar med sig av några synpunkter.
Styrelsen har så smått börjat förbereda sig för Fullmäktige och Samrådsmöte 2020, glöm inte skicka in diskussionsämnen till Samrådsmötet. Det var allt för nu. Hoppas vi ses!

2019-11-06
Springertidningen
Styrelsen har, under en tid, fått olika signaler från medlemmar gällande tidningen. Mycket hinner bli inaktuellt. Det finns olika synpunkter om tidningens värde. Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på, och delaktiga i, att något behöver göras för att förbättra informationsflödet.  Hur ska tidningen utformas, med vilken frekvens bör utgivning ske? Ur ekonomisk synvinkel utgör tidningen med distribution den enskilt största kostnaden/årligen och kan på sikt bli för hög. Annonsintäkter har stadigt minskat under åren.

En enkät kommer inom snar framtid att finnas på hemsidan, detta för att styrelsen ska kunna ta del av tankar, tyck och tänk från så många som möjligt. Beslut kring tidningens kommande utseende måste fattas utifrån så många medlemmars åsikter som möjligt då vi tillsammans är Springerklubben.

2019-10-30 
Fullmäktige 2020 kommer att hållas 21 mars på Scandic Upplands Väsby. Styrelsen vill härmed påminna lokalavdelningarna om att skicka in ev. motioner senast 2019-10-31. I samband med Fullmäktige kommer det även att hållas Samrådsmöte. Samrådsmöte 2020-03-21 – 2020-03-22. Styrelsen tar liksom tidigare år tacksamt emot diskussionsämnen till Samrådsmötet då detta är Lokalavdelningarnas möte. Mer information angående både Fullmäktige och Samrådsmöte kommer längre fram.

2019-08-07
Club Show 2019 har gått av stapeln och Styrelsen vill gratulera alla vinnare, tacka domare, utställare och alla som på något vis bidrog till att göra Club Show så bra. Vi riktar ett extra stort tack till Adolfsbergs IK för den fantastiska service vi fick på Lugnets IP. Styrelsen kommer att bearbeta den feedback som inkommit, både ris och ros, för att kunna göra nästa års Club Show ännu bättre. Det är tillsammans vi gör Springerklubben och vår stora ”happening” Club Show.

Arbetet med Ras-träffarna fortskrider. Datum för träffarna är 13/10 Sundsvall, 20/10 Eskilstuna och 27/10 Halmstad. Styrelsen har fattat ett beslut om att det måste vara minst 10 anmälningar/tillfälle för att Ras-träffarna ska kunna genomföras. Förslag på diskussionsämnen tas tacksamt emot, maila till avel@springerklubben.org, tillsammans gör vi Springerklubben. Hoppas vi ses!

SKK – Information – Ny praxis för tillhandahållande av protokoll – Beslut: Springerklubbens styrelse har i enlighet med SKKs avrådan beslutat att inte lägga ut styrelseprotokoll på Springerklubbens hemsida. Det kommer fortsättningsvis att publiceras en sammanfattad styrelserapport från respektive möte på hemsidan med den information som är av intresse för medlemmar. Medlemmar kan mot en summa av 50 kr beställa fullständigt styrelseprotokoll. Summan betalas in på Springerklubbens plusgirokonto 338625-7 och märkes med protokoll nr XX och namn. Mail skickas till kassor@springerklubben.org med namn och adress samt vilket protokoll som önskas. Läs info från SKK här »

2019-06-19
Styrelsearbetet fortskrider och vi kan glädjande informera om att en projektgrupp till arbetet med digitalisering av möten börjar ta form liksom rasträffarna i oktober som kommer hållas i Sundsvall, Eskilstuna och Halmstad. Arbetet med RAS fortsätter och kommer att vara ett av diskussionsämnena på rasträffarna, avelskommittén tar tacksamt emot förslag till ämnen att diskutera.

Det arbetas också med att försöka få fram en ev. utbildningsdag för exteriördomare, då i samarbete med andra klubbar, och kontakt med Sveriges hundungdom för samarbetsavtal gällande ungdomsmedlemskap har inletts.

Just nu ligger fokus på att planera och genomföra Club Show, hoppas vi ses! Trevlig sommar! 

2019-05-09
Styrelsen fick i uppdrag på FM 2019 att tillsätta en projektgrupp för digitala konferenser, detta arbete är nu igång. Club Show 2019 planeras för fullt och enligt önskemål från samrådsmötet 2019 har arbetet med framtagandet av en broschyr för att engagera fler medlemmar påbörjats, även arbetet med att planera inför uppfödarträffarna till hösten 2019 rullar på. HS önskar alla medlemmar en härlig vår.

2018-09-01
SKK har underkänt RAS och av den anledningen kommer inga uppfödarträffar att anordnas i år. Nya förslaget av RAS kommer att presenteras på avelskonferensen i januari 2019.

2018-08-30
Springerklubbens styrelse har, på uppdrag av Fullmäktige, upphandlat leverantör av ny hemsida för Springerklubben. Efter att ha tagit del av inkomna offerter, har uppdraget att modernisera hemsidan gått till Starwings AB. Sidan är anpassad för att kunna visas på olika medier. Sakinnehåll svarar styrelse och ansvariga kommittéer för. Ny hemsida finns tillgänglig från 2018-09-03. // För huvudstyrelsen Springerklubben Karin Wigstrand, kassör, Karin.Wigstrand@hotmail.com, 0703006 005

2018-08-01
Peter Lanning har önskat att av hälsoskäl ta en paus från allt styrelsearbete. AnnMarie Skansen kommer att axla Peters roll som jaktprovsansvarig. Styrelsen har givetvis stor förståelse för Peters beslut, och tackar honom för de senaste årens insatser för klubben, med en önskan om att han snart återhämtar sig. Vi hälsar AnnMarie varmt välkommen!

2018-06-15
Valpförmedlingen kommer fr. o m 15 juni 2018 att ha ett eget nytt bankgironummer. Det nya numret är BG 853-0883. PG nr 338625-7 är inte längre aktuellt för valpförmedling. Det fungerar precis som vanligt för andra in/utbetalningar. För Club Show gäller fortfarande PG 587395-5. Medlemsinbetalning precis samma konto som tidigare BG 847-4181. Det enda som förändrats är att valpförmedlingen har ett nytt insättningskonto: BG 853-0883 // För huvudstyrelsen Springerklubben Karin Wigstrand, kassör, Karin.Wigstrand@hotmail.com, 0703-006 005

2018-05-30
Styrelsen har beslutat att inte längre promota valpköparmedlemskap med hänsyn till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Styrelsen kommer att se över möjligheten att lösa detta inom en snar framtid.

2018-05-24
Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018, har vi uppdaterat information på startsidan om hur vi behandlar personuppgifter här »

2018-03-20
VIKTIG INFO! Avelskonferens Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 2018-04-14/15
Tyvärr måste vi från huvudstyrelsen meddela att konferensen kommer att skjutas upp. Skälen är två; För få anmälningar (20 personer) och för höga kostnader för så få deltagare. Det är ytterst beklagligt, beslutet är fattat av nytillträdd styrelse efter samråd med delegater till Fullmäktige och samrådsmöte. I denna specifika fråga kan inte Fullmäktige fatta beslut (frågan måste vara föranmäld). Samrådsmötet är, just rådsmöte. Den samlade uppfattningen är dock att styrelsen bör fatta beslut om att ställa in konferensen med ovan angivna skäl. Såväl delegater till Fullmäktige som deltagare i samrådsmötet vill poängtera att programmet är intressant, det är nya styrelses förhoppning att kunna presentera ett liknade program inför en kommande avelskonferens. Styrelsen kommer att presentera nytt datum för avelskonferens senast 2018-05-31. Detta för att möjliggöra att alla kan planera in konferensen i god tid.

De medlemmar som redan betalt in anmälningsavgift kommer att få återbetalning omgående. De som bokat övernattning (har gjorts privat av var och en) måste avboka själva direkt till Vilsta Sporthotell, http://www.vilstasporthotell.se tel. 016-51 30 80 Detta sköts inte centralt av HS, då vi inte vet vilka som bokat. // För huvudstyrelsen Springerklubben Karin Wigstrand, kassör, Karin.Wigstrand@hotmail.com, 0703-006 005

2018-02-20
Förlängd anmälan till 15 mars för Avelskonferens 14 – 15 / 4 2018 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Programmet innehåller bl a föredrag om PRA, Glaukom och HD-index. Avgift 650 kr per deltagare. Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda senast 15/3 på plusgiro: 338625-7 Läs mer info här »

2018-02-05
Vid Fullmäktige 2017 väckte några delegater frågan om funktionärskostnader i samband med Club Show 2016. Styrelsen fick i uppdrag att redovisa vad i kostnaderna mer detaljerat. Under FULLMÄKTIGE 2017 återfinns redovisningen.

2018-01-02
Vi har glädjen att meddela att Petra Plumrigde har tagit på sig uppgiften som ”pokalfogde”. Petra kommer att sköta hanteringen av Årets Springrar. Ett stort tack till Petra! För att underlätta hanteringen av Årets Springrar så har styrelsen beslutat att ta bort de pärmar och ev. pokaler som har följt med en del av Årets Springrar. Samtliga vinnare kommer att få ett diplom på Club Show (eller hemskickat), samt, precis som nu, uppmärksammas på hemsida och i tidning. En del statuter kommer till 2018 års springrar att få en del tillägg och ändringar. De nya statuterna publiceras här när 2017 års springrar är publicerade. Då kommer också en ny Årets Springer att sälla sig till de andra; Årets Noseworkspringer.

Springerklubbens tillägg i stadgarna angående byte av lokalavdelning är nu formellt godkänt och de nya stadgarna finns nu tillgängliga här på hemsidan.

Efter mycket funderande har styrelsen kommit fram till ett nytt datum för lokalavdelningarnas samrådsmöte. Eftersom många avdelningar redan är på plats vid klubbens Fullmäktigemöte den 17 mars, så fortsätter vi resten av lördagen, samt söndagen med samrådsmötet. Information har gått ut till lokalavdelningarna och vi hoppas på stor uppslutning. Springerklubbens avelskonferens 2018 är under planering. Konferensen kommer att handla både om hälsa och mentalitet/funktion. Den kommer att vara på Vilsta sporthotell, Eskilstuna. Datum blir den 14-15/4. Mer information läggs senare på hemsida samt Facebook.

Styrelsen vill, på förekommen anledning, klargöra att alla är välkomna som medlemmar i Springerklubben, oavsett vilken typ av ESS man har, om man har annan ras, eller om man inte ens har någon hund ännu.

2017-10-30
Styrelsen har fattat beslut om att det planerade samrådsmötet ställs in. Som det är nu är det för få som anmält sig för att vi tycker att det ska vara givande. Det blir inte heller ekonomiskt försvarbart att lägga en så stor summa på ett möte med så få deltagare. Vi har tagit del av den kritik och de förslag som kommit på mailen från en del lokalavdelningar. Vi har redan nu lite olika idéer om när vi skulle kunna lägga ett samrådsmöte. När vi kommit lite längre i planeringen så kommer vi med mer information i god tid. Vi hoppas att det kommer att bli möjligt för fler att delta på kommande möte. Ni får gärna redan nu komma med idéer om diskussionsämnen m.m. att ta upp på samrådsmötet. Maila styrelsen@springerklubben.org

2017-10-22
Lite smått och gott från styrelsen här »

2017-10-13
Senaste nytt om BPH – Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund
Den 12/10 har 190 springrar gjort BPH! Så nu är det, glädjande nog, bara 10 hundar kvar till den ”magiska” gränsen på 200. Klubbens sponsring gäller året ut, eller tills att klubben uppnått sitt mål, som är att totalt 200 Engelska Springer Spaniels ska ha gjort BPH. Hittills i år har 95 hundar gjort BPH. Av dessa har klubben sponsrat 50. Om man jämför med 2016, då totalt 56 BPH gjordes, så verkar det som om klubbens sponsringserbjudande gjort nytta. Läs mer här » Sponsring av BPH

BPH – 200-analys
När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbarna i deras arbete kring mentalitet! Utöver den BPH-redovisning som finns i SKK Avelsdata har SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, därför beslutat att varje ras som uppnår 200 (svenskfödda) beskrivna hundar ska få en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning gjord av en arbetsgrupp inom KHM. Dokumentet innehåller bland annat en tolkning av rasens spindeldiagram. Därutöver ingår stapeldiagram som visar på den variation som föreligger inom de olika beteendegruppernas spindelarmar.

2017-09-28
För kännedom om RAS!
Dokumentet är inskickat till SSRK för en förhandsbedömning. De hade dock några invändningar, så därför dröjer det lite till. De planerar att ha det klart och godkänt av styrelsen till deras styrelsemöte i oktober. Då kommer det att läggas ut här på hemsidan så alla får ta del av det, innan det skickas till SKK för slutgiltigt godkännande. // Avelskommittén

2017-09-17
Springerklubbens monter på Stockholms Hundmässa 16-17 december 2017 

Vi söker nu brådskande någon avdelning som kan tänka sig att ansvara för montern. Det handlar om att färdigställa montern på fredagen 15/12, bemanna den lördag och söndag, samt plocka ner montern på söndag em/kväll. En del material finns, men en översyn behöver göras och en del info-material behöver tryckas upp. Naturligtvis erhåller den ansvariga avdelningen/personerna bidrag för sina kostnader. Sista anmälningsdagen är 1 oktober, så svar behövs innan dess. För mer information, kontakta styrelsen på styrelsen@springerklubben.org Snabbt svar önskas!

2017-09-09
Byte av lokalavdelning

Springerklubben lämnade, på uppdrag av fullmäktige 2016, en motion till SSRKs fullmäktige 2017 angående att medlemmar i Springerklubben fritt ska kunna byta till en annan lokalavdelning än den de geografiskt tillhör.SSRK ansåg på SSRKs FM att detta kan lösas genom att Springerklubben skickar in ett förslag på stadgeändring av Springerklubbens stadgar till dem och att SSRK sedan fastställer ändringen.

Ett förslag är inskickat till SSRK, och så fort detta fått OK från SSRKs huvudstyrelse kommer stadgan att ändras. Byten kan göras redan nu. Hur ett eventuellt byte av lokalavdelning ska göras, se Medlemskap »

2017-09-04
Eftersom Nedre Norra, på årsmötet 2017, inte fick ihop personer som ville eller kunde fortsätta i styrelsen så har lokalavdelningen upphört. Nedre Norra slås samman med lokalavdelning Västerbotten/Norrbotten och den nya stora avdelningen kommer att heta Springer Norrland. Beslutet är taget i samråd med Västerbotten/Norrbotten och Springerklubbens huvudstyrelse.

Det blir ju en väldigt stor avdelning och rent praktiskt är det naturligtvis omöjligt för styrelsen i nya Springer Norrland att anordna aktiviteter i hela området. Så om man vill ha aktiviteter lokalt i gamla Nedre Norra måste de aktiviteterna genomföras och ske på initiativ av de medlemmar som bor i området. Dessa aktiviteter måste vara självförsörjande dvs. man drar lokalt in de ekonomiska resurser som behövs för aktiviteten. Man sköter då också eventuella anmälningar och annan administration i samband med den verksamhet man vill genomföra. Eventuella aktiviteter ska också informeras om på den nya sammanslagna avdelningens hemsida. Kika gärna in på Västerbotten/Norrbottens hemsida för att se vilka aktiviteter som erbjuds. Alla medlemmar har ju möjlighet att delta på allt som anordnas, oavsett var det är. Det gäller ju för övrigt hela Springerklubben och alla avdelningars aktiviteter.

Nedre Norras hemsida kommer att tas bort inom kort. Facebooksidan (Springerklubben Nedre Norra) kommer att finnas kvar, men har bytt namn till Springer Norrland. Facebooksidan är ju en bra möjlighet till medlemmar att få kontakt med andra inom området och att lägga ut aktiviteter m.m. man vill anordna på. En kontaktperson för gamla Nedre Norra har utsetts: Barbro Collin collbro(at)hotmail.com

2017-02-21
Sponsring av BPH här »
Statuter forskningsfond här »

2017-02-15
RÄTTELSE OCH EN URSÄKT GÄLLANDE ÅRETS RALLYLYDNADSSPRINGER
Styrelsen har begått ett misstag gällande årets Rallylydnadsspringer 2016. Vi har under år 2015 fastställt statuter för ett nytt vandringspris där det finns utrymme för feltolkningar. Detta har lett till att vi gått ut med fel uppgifter på Facebook om vem som tilldelats priset årets Rallylydnadsspringer år 2016. Vi har därför fått skriva om listan för årets pristagare efter de beräkningsgrunder som vi gett tolkningsföreträde.
Reglerna för rallylydnad har dessutom ändrats och vi kommer därför att göra en översyn av statuterna i sin helhet och därvid försäkra oss om att de inte ger upphov till missförstånd eller feltolkningar. Styrelsen beklagar det inträffade och tar på sig det fulla ansvaret och ber om ursäkt till de som är berörda av det inträffade. // Styrelsen