Fucosidos

Kopia på resultat skickas till: avel@springerklubben.org

Fucosidos – är en enzymbristsjukdom som har påträffats både bland människor och Engelsk Springer Spaniel, där det centrala nervsystemet delvis påverkas. En sjuk hund överlever sällan 4 års ålder.

Hur sjukdomen yttrar sig – kan observeras så tidigt som vid 12-18 månaders ålder, men har i de flesta fall inte gjort sig gällande förrän hunden är mellan 2-3 år gammal.

Sjukdomen – nedärvs recessivt, vilket innebär att anlag från båda föräldrarna måste finnas för att avkomman skall utveckla sjukdomen. En hund som är anlagsbärare blir alltså inte sjuk men kan föra sjukdomen vidare om den används i avel.

Symtomen – kan vara vinglighet, inkoordination, långsamma reflexer, ökad salivavsöndring, oförmåga att skälla och beteendeförändringar som överdriven ängslan och ovillighet att acceptera hantering, hudproblem och nedgång i vikt. Lindriga mentala förändringar som att glömma inlärda moment (får ej förväxlas med pubertetsproblem!). Hunden blir mer och mer världsfrånvänd. I framskridet sjukdomsstadium kan graden av beteendeförändring variera från dag till dag. Sjukdomen utvecklas under en lång period. Fucosidos kan initialt förväxlas med andra sjukdomar. För att säkert fastställa en diagnos bör ett DNA-test göras. Beställ Fucosidos-test här.