Tidningen

>Vår Tidningsredaktör behöver hjälp med att fylla Springertidningen med material från alla delar av landet. Vi söker minst två personer som kan tänka sig att hjälpa till med att utforma Springertidningen då det är ett övermäktigt arbete för en person. Om vi inte lyckas finna ett par frivilliga till detta uppdrag finns risken att Springertidningen måste läggas ner. Är du intresserad så kontakta styrelsen, styrelsen@springerklubben.org / 2022-03-18

Tidningen har som ambition att spegla alla aspekter av livet med Engelsk Springer Spaniel. Huvudstyrelsen, kommittéer och avdelningsstyrelser medverkar i varje nummer med information om beslut och aktiviteter. Medlemmarna formar tidningens anda och innehåll genom artikelmaterial och idéer. Du kan alltså själv påverka innehållet genom att sända ditt bidrag via e-post eller genom att skriva brev till redaktören. Du kan också ringa så kan vi prata om din idé.

Bilder/fotografier: Foton och papperskopior skickas via vanlig post till redaktören. Önskas foto i retur så sänd med ett frankerat svarskuvert. Digitala bilder kan skickas till redaktören via e-mail: tidningen@springerklubben.org. Digitala foton bör vara i hög upplösning för att göra sig bra i tryck (300 dpi). Vinnar- och championatbilder kostar 50:-/bild. När bilden skickas ska betalningen vara bokförd före manusstoppet till varje nummer. Ange på betalningen att den avser bild till respektive nummer. 

Text: Skickas helst via mail som löpande text i Worddokument.

Utgivningsplan
Nummer         Manusstopp              Utkommer
Nr 1                  10 mars                        ca 15 april 
Nr 2                  10 juli                          ca 15 augusti 
Nr 3                  10 november              ca 15 december

Annonspriser: medlem/företag 
Pris för medlem: helsida 500 kr, ½ sida 350 kr 
Pris för företag/kommersiell annons: helsida 800 kr, ½ sida 500 kr

Vid all annonsering gäller förskottsbetalning till plusgiro 338625-7 Ange ditt namn och vad betalning gäller.

OBS! Fr.o.m. 1/1 2021 har vi ingen möjlighet att erbjuda köp av äldre tidningar.