Tidningen

Springertidningen kommer ut 4 ggr per år. Tidningen har som ambition att spegla alla aspekter av livet med Engelsk Springer Spaniel. Huvudstyrelsen, kommittéer och avdelningsstyrelser medverkar i varje nummer med information om beslut och aktiviteter. Medlemmarna formar tidningens anda och innehåll genom artikelmaterial och idéer. Du kan alltså själv påverka innehållet genom att sända ditt bidrag via e-post eller genom att skriva brev till redaktören. Du kan också ringa så kan vi prata om din idé.

Bilder/fotografier: Foton och papperskopior skickas via vanlig post till redaktören. Önskas foto i retur så sänd med ett frankerat svarskuvert. Digitala bilder kan skickas till redaktören via e-mail >> tidningen@springerklubben.org. Digitala foton bör vara i hög upplösning för att göra sig bra i tryck (300 dpi). Vinnar- och championatbilder kostar 50:-/bild att få in. När bilden skickas ska betalningen vara bokförd före manusstoppet till varje nummer. Ange på betalningen att den avser bild till respektive nummer.

Text: Skickas helst via mail som löpande text i Worddokument.

 • RedaktörCatarina Henriksson, Unbyn 74, 961 93 Boden, 0730-839206, tidningen@springerklubben.org
  • Underredaktör Agility: Vakant! Kontakta redaktören! 
  • Underredaktör Bruks & Lydnad: Åsa Nybäck-Nakell, nakell@telia.com
  • Underredaktör Rallylydnad: Ida Lindgren, 0708-673013, ida@vi2hundcenter.se
  • Underredaktör Viltspår: Petra Plumridge, 0708-986462, petra.plumridge@hotmail.com 
  • Kommersiella annonser: styrelsen@springerklubben.org

Snälla, håll manusstopp! 

 1. # manusstopp 1:a februari – utkommer 15 mars
 2. # manusstopp 1:a maj – utkommer 15 juni
 3. # manusstopp 1:a augusti – utkommer 15 september
 4. # manusstopp 1 november – utkommer 15 december

Annonspriser: 

 • NR 1 – 3: 1 sida inkl. foto 400 kr, 1/2 sida inkl. foto 250 kr
 • NR 4: 1 sida inkl. foto 400 kr, 1/2 sida inkl. foto 350 kr

Vid all annonsering gäller förskottsbetalning till plusgiro 338625-7 Ange ditt namn och vad betalning gäller.

Tidningstema:

 1. # Historia
 2. # Aktiviteter
 3. # Club Show
 4. # Avel

Saknar du tidning? Kontakta Helene Björkman, 0703-113165, helene@barecho.com 

Vill du köpa gamla Springertidningar för 25 kr styck? Kontakta Helene!