Tidningen

Springertidningen kommer ut 4 ggr per år. Tidningen har som ambition att spegla alla aspekter av livet med Engelsk Springer Spaniel. Huvudstyrelsen, kommittéer och avdelningsstyrelser medverkar i varje nummer med information om beslut och aktiviteter. Medlemmarna formar tidningens anda och innehåll genom artikelmaterial och idéer. Du kan alltså själv påverka innehållet genom att sända ditt bidrag via e-post eller genom att skriva brev till redaktören. Du kan också ringa så kan vi prata om din idé.

Bilder/fotografier: Foton och papperskopior skickas via vanlig post till redaktören. Önskas foto i retur så sänd med ett frankerat svarskuvert. Digitala bilder kan skickas till redaktören via e-mail: tidningen@springerklubben.org. Digitala foton bör vara i hög upplösning för att göra sig bra i tryck (300 dpi). Vinnar- och championatbilder kostar 50:-/bild. När bilden skickas ska betalningen vara bokförd före manusstoppet till varje nummer. Ange på betalningen att den avser bild till respektive nummer.

Text: Skickas helst via mail som löpande text i Worddokument.

Snälla, håll manusstopp! 

  1. # manusstopp 1:a februari – utkommer 15 mars
  2. # manusstopp 1:a maj – utkommer 15 juni
  3. # manusstopp 1:a augusti – utkommer 15 september
  4. # manusstopp 1:a november – utkommer 15 december

Annonspriser: 

  • NR 1 – 3: 1 sida inkl. foto 400 kr, 1/2 sida inkl. foto 250 kr
  • NR 4: 1 sida inkl. foto 400 kr, 1/2 sida inkl. foto 350 kr

Vid all annonsering gäller förskottsbetalning till plusgiro 338625-7 Ange ditt namn och vad betalning gäller.

Tidningstema:

  1. # Historia
  2. # Aktiviteter
  3. # Club Show
  4. # Avel

Saknar du tidning? Kontakta Helene Björkman, 0703-113165, helene@barecho.com 

Vill du köpa gamla Springertidningar för 25 kr styck? Kontakta Helene!