AMS

Kopia på resultat skickas till: avel@springerklubben.org

Acral Mutilation Syndrome (AMS)
Akralt Stympningssyndrom är en ärftlig neurologisk sjukdom som orsakar onormal utveckling och långsam degeneration, av de vägar som bär sensoriska meddelanden till och från hjärnan längs ryggmärgen genom de perifera nerverna i fötterna. Hundar som drabbas av AMS förlorar gradvis känslan i tårna och fötterna (ibland kan hela benet vara inblandat).

Kliniska tecken kan i första hand sträcka sig från mild svullnad, obehag och smärta, till råa öppna sår, bölder och ibland en motvilja att röra sig. När förlusten av känslan fortskrider, tuggar hundar som drabbas av detta förödande tillstånd ofta på tassarna, fötterna och benen, vilket orsakar omfattande lemlestning och skada, ibland till och med självstympning. Det finns inget känt botemedel mot AMS.
Orsak
AMS är ett genetiskt tillstånd som orsakas av en autosomal recessiv mutation. För att producera en drabbad hund måste båda föräldrarna ha den defekta mutationen. Raser som är kända för att påverkas av detta tillstånd är fransk spaniel, tysk korthårig pointer, pointer, cocker spaniel och engelsk springer spaniel.

Symptom
De första tecknen kan vanligtvis observeras hos unga hundar mellan 3 och 12 månader.
Symptom som ses är:
> Överdriven slickning och / eller tuggning av fötter / ben
> Bölder och öppna sår
> Effusion (svullnad)
> Haltande
> Inflammation av lederna
> Beteendeförändringar
> Förlust av koordination
> Disorientation
Man kan se sårbildning på fötter och ben, dock känner hunden ingen smärta och fortsätter ofta att gå normalt (lägga full vikt på sina skadade ben) utan att visa några tecken på obehag.

Behandling
Prognosen är dålig hos drabbade hundar. Veterinärer kan ge behandling för att försöka begränsa ytterligare självförmåga genom användning av bandage, plastkrage och ibland sedering. Det är också viktigt att skapa en stressfri levnadsmiljö för drabbade hundar, hålla vatten och matskålar inom räckhåll, och undvik motion och fysisk aktivitet, buller eller någon form av uppror. Allt detta kommer dock inte att påverka prognosen och villkoret kommer att försämras, med avlivning som resultatet vid en ung ålder.

Förebyggande
Ett enkelt DNA-test för svabbprov är tillgängligt för AMS
AMS är en fullständigt förebyggbar sjukdom, tack vare tillgången till ett DNA-test som kommer att bekräfta den genetiska statusen för varje hund som antingen: Clear/Normal – de har inte AMS eller kan inte vidarebefordra mutantgenen till vilken avkomma som helst; Carrier/Anlagsbärare – de har inte AMS själva, men de kan vidarebefordra mutantgenen till sina avkommor; Affected/Påverkade – de är kliniskt drabbade av AMS och skulle alltid vidarebefordra mutantgenen. För att undvika risken att producera drabbade valpar bör ESS som används för avel DNA-testas för AMS och minst en förälder bekräftad som genetiskt fri.

DNA-testprocedur
➢ AMS-DNA-testet är tillgängligt i Storbritannien från Animal DNA Diagnostics och Animal Health Trust. Svabb-test-kit kan beställas online från dessa laboratoriers webbplatser.
➢ DNA-prover kan samlas in från hundar av ägare själva eller av en veterinär om en ägare vill att identiteten av provet ska verifieras.
➢ Resultaten kommer normalt att finnas tillgängliga 1-2 veckor efter mottagandet av provet.
➢ Ägare kommer normalt att informeras om resultaten via e-post. Kennel Club-inspelning av AMS DNA-testresultat.
➢ En officiell rasöversikt finns på plats, där AMS DNA-testresultat som anmälts till KC, kommer att läggas till hundens registreringsinformation och visas på ett nytt registreringsbevis utfärdat för hunden och på registreringsbevis för eventuella kommande avkommor. Resultaten kommer att publiceras i Breed Records Supplement och visas på Health Test. Results Finder på Ths Kennel Clubs hemsida.
➢ Som en del av den officiella översikten, utförda av Animal DNA Diagnostics och Animal Health Trust, skickas automatiskt till KC för inspelning och publicering.
➢ För att hitta testresultat för enskilda hundar, klicka på Health Test Results Finder.
➢ För att hitta en lista över AMS-testresultat klickar du på DNA-testresultatlistor.

OBS: AMS-testet är också tillgängligt från Antagene laboratorium i Frankrike. Detta laboratorium kräver att providentiteten verifieras av en veterinär. Observera också att DNA-test som utförs på Antagene endast registreras av KC om resultaten meddelas dem direkt av ägaren. Om någon ESS-ägare och / eller uppfödare behöver hjälp eller ytterligare information om AMS, skulle vi gärna höra från dem. Vi skulle också vara tacksamma om ägarna skulle kontakta oss via telefon eller e-post för att rapportera en diagnos av AMS, eller rapportera den online på www.englishspringerhealth.org.uk/health-survey/report-a-health-condition. För ytterligare information eller råd om AMS, kontakta ESS Breed Clubs Health Co-ordinators.
* En guide till genetisk arv finns på ESS Health Website.