Fullmäktige

”En förenings årsmöte – förvaltningen av rasklubbens angelägenheter – handhas av en klubbstyrelse vald av ett årligt Fullmäktigemöte. Fullmäktigemöte är det högsta beslutande organet i klubben, där varje medlem har rätt att närvara och att yttra sig. Endast medlemmar i rasklubben är valbara till förtroendeuppdrag. Fullmäktigedelegater utses av klubbens lokalavdelningar. Motion som lokalavdelning önskar få behandlad vid Fullmäktigemöte ska skriftligen inlämnas till klubbstyrelsen senast den sista oktober året innan Fullmäktigemötet. Ordinarie Fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars”.

För att läsa filer behövs Acrobat Reader som hämtas gratis på: Adobe’s hemsida. För mobil eller surfplatta laddas den ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).