Medlemskap

Är du nyfiken på rasen, ännu inte har någon springer eller är nybliven ägare – i Springerklubben är alla välkomna! Man tillhör automatiskt den lokalavdelning man bor geografiskt, men man kan sedan välja en annan om man vill. Klubben har rullande medlemskap som gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum. 

Styrelsen informerar 2020-11-06
Från och med 2021-01-07 kommer Svenska Kennelklubben, SKK, att administrera medlemskapet för Springerklubbens räkning. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan i samband med detta. Denna förändring medför inga ökade kostnader för dig som medlem och inte för Springerklubben som helhet. Styrelsen tackar Helene Björkman så mycket för allt jobb och all tid som lagts ner för Springerklubben som medlemsansvarig. 

Som medlem i Springerklubben får du: 

  • Delta på våra aktiviteter och kurser
  • Tillgång till Avelskommittén
  • Springertidningen 
  • 15% Agriaförsäkring (fr.o.m 1/3)

Bli medlem på följande sätt: 

(betala via webben och få medlemskort direkt = 295 kr)

(om någon i din familj redan är ordinarie medlem i klubben så välj ett familjemedlemskap till billigt pris = 50 kr)

(adressändring, avsluta medlemskap m.m)

(skänk medlemskap till din valpköpare = 100 kr + vinstchans!)
För varje medlemskap som skänks får uppfödaren en lott. Lottdragningen sker på SK:s Fullmäktige året efter osv. Ju fler valpköpare som anmälts, desto fler vinstchanser för uppfödaren. 1:a pris är en gratis helsidesannons i valfritt nummer av SpringerTidningen samt anmälan för en hund till valfri Club Show!

eller så kan du skriva eller ringa till SKK:
Svenska Kennelklubben Medlemsservice 191 27 Sollentuna Tel: 08-795 33 44 (mån-fre kl. 10-12 och 13-15) E-post: medlem@skk.se OBS! Ange Springerklubben!