Mentalitet

Kopia på protokoll skickas tillavel@springerklubben.org


Avelskommittén informerar:

Bakgrund:

På hemsidan och i SpringerTidningen har avelskommittén bett medlemmar om hjälp att fylla i ett mentalbeskrivningsprotokoll utifrån hur de tycker att Engelsk Springer Spaniels mentalitet skall vara. Vi har bett alla att tänka igenom vad som för dom är en rastypisk reaktion utifrån vad rasstandarden säger, men också utifrån hur de själv tycker att en stötande och apporterande jakthund bör reagera.

Utifrån inkommet material har vi gjort en sammanställning som presenteras på uppfödar/medlemsträffarna runt om i landet samt på hemsidan och i SpringerTidningen.

Redovisning av enkät MH-beskrivning:

Antal inkomna svar är 46 stycken. 7 av dessa innehåller fler än ett kryss per moment. Även dessa svar har räknats med i redovisningen.

  1. Spindeldiagram jämförelse samtliga beskrivna Springers medelvärde med enkätsvarens medelvärde » HÄR
  2. Sammanställning procentuell fördelning i mentalbeskrivningsprotokollet samt medelvärde » HÄR
  3. Förenklad sammanställning procentuell fördelning samt medelvärde » HÄR