Klubbinfo

Springerklubben, SK, är en officiell rasklubb under specialklubben Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, SSRK, som tillhör Svenska Kennelklubben, SKK. I Springerklubben är alla välkomna, oavsett vilken variant av Engelsk Springer Spaniel du har. Du kanske ännu inte har någon Springer Spaniel – här kan du hitta information om rasen, klubben och verksamhet.

Våra mål

Vår målsättning är att, som representant för rasen, skapa gemenskap kring vårt intresse för Engelsk Springer Spaniel och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens egenskaper. Att informera och sprida kunskap om Engelsk Springer Spaniel – dess beteende, fostran, utbildning och vård. Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för ägaren och hundägandet.

Mediapolicy

Springerklubben är en SKK-ansluten klubb och lyder därmed under SKKs lagar, normer och regler: Policy för digitala medier

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Springerklubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Springerklubben lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Springerklubbens berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande Springerklubbens behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.