Klubbinfo

Springerklubben, SK, är en officiell rasklubb under specialklubben Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, SSRK, som tillhör Svenska Kennelklubben, SKK. I Springerklubben är alla välkomna, oavsett vilken variant av Engelsk Springer Spaniel du har. Du kanske ännu inte har någon Springer Spaniel – här kan du hitta information om vår klubb och verksamhet samt om rasen. Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för rasen och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens egenskaper.

Våra mål

Att som representant för rasen ha till mål att inom ramen för stadgarna, och SSRKs stadgar, tillvarata specifika intressen för rasen genom att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper. Att informera och sprida kunskap om Engelsk Springer Spaniel – dess beteende, fostran, utbildning och vård. Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för ägaren och hundägandet. Att skapa och hålla goda relationer mellan omvärlden, ägaren och hundägandet.

Mediapolicy

Springerklubben är en SKK-ansluten klubb och lyder därmed under SKKs lagar, normer och regler: Policy för digitala medier

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Springerklubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Springerklubben lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Springerklubbens berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande Springerklubbens behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.