Kommittéer

KOMMITTÉER OCH ANSVARSOMRÅDEN UTANFÖR STYRELSEN

Avelskommitté: Sammankallande Lena Lindh Carlsson, Camilla Grimling, Lotta Claeson, avel@springerklubben.org

Jaktkommitté: Sammankallande AnnMarie Skansen, Veronica Forsberg, Annika Sanchez, Eva Wiklund, jakt@springerklubben.org

Medlemsansvarig: Helene Björkman, 0703-113165, helene@barecho.com

Pokalfogde, Årets Springrar: Petra Plumridge, pokalfogde@springerklubben.org

Redaktör Springertidningen: Catarina Henriksson, 0730-839206, tidningen@springerklubben.org

Redaktör Agility: Vakant, kontakta Catarina!

Redaktör Bruks & Lydnad: Åsa Nybäck-Nakell, nakell@telia.com

Redaktör Rallylydnad: Ida Lindgren, 0708-673013, ida@vi2hundcenter.se

Redaktör Viltspår: Petra Plumridge, 0708-986462, petra.plumridge@hotmail.com

Utställningskommitté: Sammankallande Camilla Lundholm, Malin Reuterhäll, utstallning@springerklubben.org 

Valpförmedling: Kerstin Nilsson, 0173-12655, 6983nilsson@telia.com

Webbmaster: Annika Stjärneving, 0340-15800, webbmaster@springerklubben.org