Kommittéer

KOMMITTÉER OCH ANSVARSOMRÅDEN UTANFÖR STYRELSEN

Avelskommitté: Sammankallande Lotta Claëson 0707-708494, Lena Lindh Carlsson 0736-169375, Camilla Grimling, avel@springerklubben.org

Jaktkommitté: Sammankallande AnnMarie Skansen 0705-765846, Veronica Forsberg, Petra Plumridge, jakt@springerklubben.org

Medlemsansvarig: Helene Björkman 0703-113165, helene@barecho.com

Pokalfogde, Årets Springrar: Petra Plumridge 0708-986462, pokalfogde@springerklubben.org

Redaktör Springertidningen: Catarina Henriksson 0730-839206, tidningen@springerklubben.org

Redaktör Agility: Vakant, kontakta Catarina!

Redaktör Bruks & Lydnad: Åsa Nybäck-Nakell, nakell@telia.com

Redaktör Rallylydnad: Ida Lindgren 0708-673013, ida@vi2hundcenter.se

Redaktör Viltspår: Petra Plumridge 0708-986462, petra.plumridge@hotmail.com

Utställningskommitté: Sammankallande Camilla Lundholm 0570-18746, 0767-879565, Malin Reuterhäll, Marica Lundholm utstallning@springerklubben.org

Valpförmedling: Lotta Claëson, 0707-708494, avel@springerklubben.org

Webbmaster: Annika Stjärneving 0340-15800, webbmaster@springerklubben.org