Höfter & HD-index

Höftledsdysplasi (HD)

Grad A = Utan Anmärkning
Grad B = Ej Dysplasi
Grad C = Lindrig Dysplasi
Grad D = Måttlig Dysplasi
Grad E = Kraftigt Dysplasi 

Höftledsröntgen kan göras vid tidigast 12 mån. ålder hos Engelsk Springer Spaniel. Ta gärna kontakt med din uppfödare om du har frågor kring detta. När du ska höftledsröntga din hund måste du först betala för avläsningen till SKK, läs hur det går till här.

När du betalt för avläsningen bokar du själv tid på valfri klinik som är ansluten till SKKs system (vilket nästan alla kliniker är). Du får sedan hem resultatet via e-post och resultatet blir officiellt publicerat på Hunddata och Avelsdata, båda höfternas resultat redovisas (A-A, A-B, B-A osv).

Det är viktigt att du röntgar din hund även om den inte kommer att användas i avel. Det är bra att känna till din hunds ledstatus för att du ska kunna ge din hund ett gott liv med rätt form av motion och aktivering.

HD-index

Styrelsen för Springerklubben ser SKK:s avelsindex som ett utomordentligt bra hjälpmedel vid uppfödarnas avelsplanering.

SK:s rekommendation:
Det är önskvärt med ett HD-index på 100 eller högre. Men både A och B  är fria höfter. Eftersom vi inte har något stort problem med HD i dagsläget så gäller Springerklubbens avelsrekommendationer fortfarande. Dock gäller enligt avelsrekommendationerna att om hund med grad C används ihop med fri individ SKA index vara 100 eller högre. Viktigt att komma ihåg att HD-index inte är ett hälsoprogram, utan bara ett verktyg i avelsarbetet. Hundar som röntgats i Sverige får eget avelsindex då de röntgats.

Då valpar efter en utländsk hund registreras, skickar uppfödaren in en kopia på röntgencertifikatet tillsammans med registreringsansökan. Röntgenresultatet från den utländska hunden läggs då in i SKK:s databas och hunden får därmed ett index baserat endast på dess eget resultat. Avelshundar utan eget röntgenresultat i SKK:s databas, som har avkommor som importerats till Sverige, får ett index först när 5-7 avkommor är röntgade.

Springerklubben skall arbeta för att nuvarande bekämpningsprogram skall gälla och att bevaka utvecklingen av HD på vår ras.

Läs gärna HD-utredningens slutrapport här.