Styrelse

STYRELSE 2018

Mailadress till hela styrelsen >> styrelsen@springerklubben.org

 

Ordförande: Allan Grimling, Skattegården Börstig, 523 77 Blidsberg, 0703-611599

Vice Ordförande: Klas Åkervall, Gyllerboda 112, 748 95 Örbyhus, 0706-786857

Kassör: Karin Wigstrand, Gästrikevägen 9, 186 45 Vallentuna, 0703-006005

Sekreterare: Helene Björkman, Främlingshemsvägen 155, 810 22 Årsunda, 0703-113165

Avelsansvarig: Lena Lindh-Carlsson, Länsvägen 10 Solhem, 749 52 Grillby, 0171-470525, 0736-169375

Jaktansvarig: AnnMarie Skansen, Björnebol 3, 664 92 Värmskog, 0705-765846

Utställningsansvarig: Camilla Lundholm, Solviksvägen 24, 671 33 Arvika, 0570-18746, 0767-879565

Suppleant 2: Maria Ljungmark, Knutstorp 1555, 268 76 Kågeröd, 0725-544959

 


Revisorer: Eva Wiklund, Maire-Ly Fröberg >> revisorer@springerklubben.org 

Revisorssuppleanter: Kerstin Abbing, Madeleine Nyberg Totth

Valberedning: Sammankallande Anna Mårtensson, Lotta Claeson, Lotta Glantz >> valberedning@springerklubben.org