Styrelse

STYRELSE FÖR SPRINGERKLUBBEN 2024

Mailadress till hela styrelsen: styrelsen@springerklubben.org (mail besvaras inom en vecka)

Ordförande: Petra Plumridge 0708-986462 *NY

Vice Ordförande: Jenny Jadsjö 0733-486030 *NY

Kassör: Karin Wigstrand 0703-006005

Sekreterare: Jessica Franzén 0707-700327 *NY

Avelsansvarig: Lotta Claëson 0707-708494

Jaktansvarig: Sofie Johansson 0702-066103

Utställningsansvarig: Carina Lockwall 0730-385123

Suppleant 1: Veronica Forsberg *NY

Suppleant 2: –


UTANFÖR STYRELSE

Revisorer: Kerstin Abbing & Claes Thimfors revisorer@springerklubben.org

Revisorssuppleanter: Christina Filén & Birgitta Larsson

*NY Valberedning: sammankallande Lotta Djerf, Jonas Lundén, Jenny Andersson  valberedning@springerklubben.org