Styrelse

STYRELSE 2019

Mailadress till hela styrelsen: styrelsen@springerklubben.org (mail besvaras inom en vecka)

Ordförande: Lena Lindh-Carlsson 0171-470525, 0736-169375

Vice Ordförande: Helene Björkman 0703-113165

Kassör: Karin Wigstrand 0703-006005

Sekreterare: Maria Ljungmark 0725-544959

Avelsansvarig: Lotta Claëson 0707-708494

Jaktansvarig: AnnMarie Skansen 0705-765846

Utställningsansvarig: Camilla Lundholm 0570-18746, 0767-879565

Suppleant: Eva-Lis Åkergården-Stenman & Brita Sjöström


Revisorer: Eva Wiklund, Maire-Ly Fröberg revisorer@springerklubben.org

Revisorssuppleanter: Kerstin Abbing, Madeleine Nyberg Totth

Valberedning: Sammankallande Anna Mårtensson, Lotta Glantz & Petra Plumridge valberedning@springerklubben.org