Styrelse

STYRELSE FÖR SPRINGERKLUBBEN ÅR 2023-2024

Mailadress till hela styrelsen: styrelsen@springerklubben.org (mail besvaras inom en vecka)

Ordförande: Lena Lindh-Carlsson 0736-169375

Vice Ordförande: Brita Sjöström 0736-636303

Kassör: Karin Wigstrand 0703-006005

Sekreterare: Maria Ljungmark 0725-544959

Avelsansvarig: Lotta Claëson 0707-708494

Jaktansvarig: Sofie Johansson 0702-066103

Utställningsansvarig: Carina Lockwall 0730-385123

Suppleant 1: Annica Lövgren

Suppleant 2: Camilla Lundholm


UTANFÖR STYRELSE

Revisorer: Kerstin Abbing & Claes Thimfors revisorer@springerklubben.org

Revisorssuppleanter: Christina Filén & Birgitta Larsson

Valberedning: sammankallande Lotta Djerf, Gisela Barsing valberedning@springerklubben.org