BPH

Sponsring av BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund 

Målet Springerklubben satt upp för sponsring är nu uppnått med över 500 ESS som deltagit. Bara under 2022 har 89 ESS deltagit på BPH. (2016 hade totalt 87 Engelsk Springer Spaniel deltagit på BPH.) Då beslutade Springerklubben sponsra fram till den magiska gränsen av 200 st för att få en 200-analys. Detta förlängdes sedan till 500 hundar för att även få en 500-analys från SKK. Tyvärr görs det inte längre någon sådan eftersom SKK arbetar mot att det i stället ska utvecklas mentalindex på raser.

Sponsringen har gällt för de ESS vars ägare varit medlemmar i Springerklubben, som har återbetalat halva anmälningsavgiften. Springerklubbens sponsring av BPH avslutades vid årsskiftet 2022-12 31. 

På avelsdata finns mycket intressant om BPH för den som är intresserad: https://hundar.skk.se/avelsdata/


Regler för sponsring:
• Uppfödare som anmäler egenuppfödda hundar ska vara medlem i Springerklubben.
• Enskild hundägare som anmäler sin hund ska vara medlem i Springerklubben
• Sponsring sker med halva kostnaden för anmälningsavgiften för BPH.
• Ersättning betalas i efterskott, till uppfödare alternativt ägare av hunden när BPH är gjort enligt nedan:

Ansökan ska innehålla:
• Hundens registreringsnummer
• Ägarens namn
• Kvitto på genomförd BPH
• Kontonummer

Ansökan av sponsring enligt ovan görs efter utförd BPH till: BPH@springerklubben.org Mobilbild på kvitto bifogas med fördel i mail. Protokoll behöver inte redovisas, då ansvarig kontrollerar via SKK:s Hunddata. Uppge även bankkonto för utbetalning, den sker normalt inom 14 dagar från inkommen ansökan.