BPH

Sponsring av BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund 

För att det ska gå att göra en utvärdering och för att få en riktlinje för vår ras behövs i första hand att 200 hundar är BPH beskrivna. Styrelsen har beslutat att Springerklubben ska fortsätta att sponsra hundar som gör BPH, med halva anmälningsavgiften.

Regler för sponsring:
• Uppfödare som anmäler egenuppfödda hundar ska vara medlem i Springerklubben.
• Enskild hundägare som anmäler sin hund ska vara medlem i Springerklubben
• Sponsring sker med halva kostnaden för anmälningsavgiften för BPH.
• Ersättning betalas i efterskott, till uppfödare alternativt ägare av hunden när BPH är gjort enligt nedan:

Ansökan ska innehålla:
• Hundens registreringsnummer
• Ägarens namn
• Kvitto på genomförd BPH
• Kontonummer

Ansökan av sponsring enligt ovan görs efter utförd BPH till: BPH@springerklubben.org Mobilbild på kvitto bifogas med fördel i mail. Protokoll behöver inte redovisas, då ansvarig kontrollerar via SKK:s Hunddata. Uppge även bankkonto för utbetalning, den sker normalt inom 14 dagar från inkommen ansökan.

Välkomna med era resultat!