Code of Breeder’s Ethics

Etiska koder för en uppfödare:

  • Endast funktionsmässigt sunda hundar ska användas i avel.
    Uppfödaren ska försäkra sig om att avelsdjuren har god mental och fysisk hälsa.
  • Var och en som väljer en hund till avel ska göra en bedömning om hunden är mentalt och fysiskt lämpad för avel.
  • Avel och utveckling av hundraser ska vara målinriktad, långsiktig och hållbar så att den inte resulterar i sjukdomar, dåligt temperament och bristande bruksegenskaper.
  • Avel ska bedrivas så att den genetiska variationen i rasen bevaras och helst ökas.
  • Så länge valpen är kvar hos uppfödaren ansvarar denne för att valpen har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen och garanterar en god socialisering.