Juvertumörprojektet

Forskningsprojekt om juvertumörer hos Engelsk Springer Spaniel

Juvertumörer är den vanligaste tumörformen hos tikar och utgör ungefär hälften av alla tumörer som uppstår hos tikar. Tumörerna kan delas upp i godartade (benigna) och elakartade (maligna), som växer olika snabbt och har olika prognos. Engelsk springer spaniel är en av flera högriskraser för juvertumörer och man vet idag inte vad det beror på. Troligtvis är ärftliga faktorer inblandade, som kan bero på att hundarna som användes för att skapa rasen bar på anlag för sjukdomen. För några år sedan startades ett forskningsprojekt vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att kartlägga genetiska riskfaktorer för att utveckla juvertumörer hos hund. Vad resultaten innebär för rasen på sikt är fortfarande oklart, men målet med forskningen är att få en friskare ras. Det är tyvärr svårt att förebygga komplexa sjukdomar som cancer, men kunskap om orsakerna till juvertumörer i rasen kan göra det möjligt att utveckla riktad behandling, som utgår från de specifika molekylära förändringar som ger cancer. En riktad behandling skulle kunna ges som ett komplement till kirurgi och förhoppningsvis ha lägre biverkningar och ge bättre effekt jämfört med dagens läkemedel. Vi behöver både blodprover från hundar med juvertumörer och vävnad från tumörer för att kunna gå vidare i forskningen.

Så här kan du hjälpa till:

Kontakta forskarna om du har en tik som bokats in för operation av juvertumörer. De kontaktar då kliniken som ska utföra operationen och ser till att överbliven vävnad sparas till forskning istället för att den slängs. Ett blodprov behövs också från hunden. Deltagande i studien kostar inget för djurägare, kliniken ersätts för tagning av blodprov och ersättning för den patologiska undersökningen (PAD) utgår.

Har din hund redan opererats för juvertumörer så är vi ändå intresserade av att få ett blodprov från din hund, det går bra att kontakta oss även angående detta.

Vi behöver även blodprover från sk. kontrollhundar, dessa är äldre hundar (över 6 år) som ej har haft några juvertumörer.

Kontaktuppgifter forskning och provinsamling:

Susanne Gustafsson, Koordinator Hundbiobanken, Sveriges Lantbruksuniversitet. Tel: 018-67 20 12. E-post: Susanne.Gustafsson@slu.se

Blanketter med information om provtagningen finns på följande hemsida: http://hunddna.slu.se